Halterofilia

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

Reglament de l'halterofilia

 

REGLA 1: REGLAMENT BÀSIC

1.1 Al llarg del reglament el masculí inclou el femení i viceversa.

1.2 El reglament esportiu no pot ser esmenat entre Jocs Paralímpics.

1.3 Tots els competidors haurien de pagar una quota de control de dopatge.

 

REGLA 2: PERSONES ELEGIBLES PER A LA COMPETICIÓ

Amb referència al reglament intern de Classificació de Powerlifting :

2.1 Elegibles per a competició són les classes d'amputats de1 a A4

2.2 Elegibles per a competició són les classes dels Autres amb mínima minusvalidesa.

2.3 Elegibles per a competició són les classes de paràlisis cerebrals.

2.4 Elegibles per a competició són les classes de lesionats medul·lars.

 

REGLA 3: CONDICIÓ MÈDICA ESPECIAL (Estat de salut)

3.1 Els competidors han de tenir l'habilitat d'estendre els braços per complet amb no més de 20 graus de pèrdua de l'extensió total de qualsevol colze, necessària per a efectuar un aixecament vàlid d'acord amb el reglament. El Metge Oficial / classificador d'haver d'estar present permanent en la seu de la competició.

3.2 Es recorda als metges i esportistes les condicions mèdiques especials indicades en els paràgrafs 6.1.4 – 6.5 – 8.3 – 8.3.1 – 8.3.2 – 8.4. – 8.4.1. i 8.4.2

 

REGLA 4: CLASSIFICACIÓ

4.1 Hi ha 10 categories de competidors. Totes les competicions sota l'àmbit de
Powerlifting de l'IPC han de seguir les categories de pes sense canviar l'ordre de les competicions.

4.2 Categories de pes corporal: FEMENÍ

-40.00 Kg classe fins a 40.00 Kg

-44.00 Kg classe des de 40.01 Kg fins a 44.00 Kg

-48.00 Kg classe des de 44.01 Kg fins a 48.00 Kg

-52.00 Kg classe des de 48.01 Kg fins a 52.00 Kg

-56.00 Kg classe des de 52.01 Kg fins a 56.00 Kg

-60.00 Kg classe des de 56.01 Kg fins a 60.00 Kg

-67.50 Kg classe des de 60.01 Kg fins a 67.50 Kg

-75.00 Kg classe des de 67.51 Kg fins a 75.00 Kg

-82.50 Kg classe des de 75.01 Kg fins a 82.50 Kg

+ 82.50 Kg classe des de 82.51 Kg fins a ……. Kg

4.3 Categories de pes corporal: MASCULÍ

-48.00 Kg classe fins a 48.00 Kg

-52.00 Kg classe des de 48.01 Kg fins a 52.00 Kg

-56.00 Kg classe des de 52.01 Kg fins a 56.00 Kg

-60.00 Kg classe des de 56.01 Kg fins a 60.00 Kg

-67.50 Kg classe des de 60.01 Kg fins a 67.50 Kg

-75.00 Kg classe des de 67.51 Kg fins a 75.00 Kg

-82.50 Kg classe des de 75.01 Kg fins a 82.50 Kg

-90.00 Kg classe des de 82.51 Kg fins a 90.00 Kg

-100.00 Kg classe des de 90.01 Kg fins a 100.00 Kg

+ 100.00 Kg classe des de 100.01 Kg fins a …… Kg

4.4 Els afegits als pesos per als amputats seran els següents:

- Per cada amputació a través del turmell: ½ Kg fins a 67.50 Kg. ½ Kg des de + 67.5 Kg fins a + 100 Kg

- Per cada amputació sota el genoll: 1 Kg fins a 67.50 Kg 1 ½ Kg des de + 67.5 Kg fins a +100 Kg

- Per cada amputació per sobre del genoll 1 ½ Kg fins a 67.50 Kg 2 Kg des de + 67.5 Kg fins a + 100 Kg

- Per cada desarticulació del maluc 2 ½ Kg fins a 67.50 Kg 3 Kg des de + 67.5 Kg fins a + 100 Kg

 

REGLA 5: PROVES

5.1 Competicions masculines i femenines en cada categoria de pes.

5.2.1 En els Jocs Paralímpics, Campionats Mundials i Continentals, i tornejos, a cada país li aquesta permès un màxim de 10 competidors per cada grup de discapacitat, distribuïts en les 10 categories de pes per a homes i 10 categories de pes per a dones. No ha d'haver més de 3 competidors d'una nació en una categoria de pes corporal amb un màxim de 2 per grup de discapacitat. Ex : 2 lesionats medul·lars més un amputat , o 1 lesionat medul·lar més 2 amputats, o 2 amputats més 1 paràlisi cerebral, etc.

5.2.2 En els Campionats Mundials i Continentals, a cada nació li està permès un màxim de 10 competidors júnior , distribuïts en 10 categories de pes per a homes i 10 competidors júnior distribuïts en 10 categories de pes per a dones. No ha d'haver més de 2 competidors d'una nació en una categoria de pes

5.3 Els competidors seran acceptats (són elegibles) per a competir en aquest esport a partir del dia que compleixin 14 anys.

5.3.1 Homes i Dones Open , seran acceptats per a competir a partir del dia que compleixin 14 anys (no fa mancada aplicar restriccions de categoria).

5.3.2 Homes i Dones Júnior , a partir del dia que compleixin 14 anys i majors, fins que compleixin 23 anys.

5.4 El rànquing final serà calculat d'acord amb el millor aixecament acceptat com vàlid pels jutges. Solament es permeten tres intents. Qualsevol intent extra, fora de la competició, no podrà ser inclòs en el resultat final.

 

REGLA 6: PRESS DE BANCA PER A ESPORTISTES DISCAPACITATS

6.1.1 Els Autres i Lesionats Medul·lars.

L'aixecador ha d'assumir la següent posició sobre el banc, la qual serà mantinguda durant tot el procés d'aixecament: el tronc incloent les natges (el pèl no ha de restringir la vista del Jutge Central), cames i peus estesos sobre el banc oficial. Podran permetre's excepcions per motius mèdics (han de ser ratificades).

6.1.2 Paràlisi Cerebral

L' aixecador ha d'assumir la següent posició sobre el banc, la qual ha de ser mantinguda durant tot el procés d'aixecament: el tronc incloent les natges (el pèl no ha de restringir la vista del Jutge Central), cames i peus estesos sobre el banc oficial. En cas de cames flexionades sostingudes per un tascó aprovat, haurà de ser ratificat.

6.1.3 amputats

L' aixecador ha d'assumir la següent posició sobre el banc, la qual ha de ser mantinguda durant tot el procés d'aixecament: el tronc incloent les natges (el pèl no ha de restringir la vista del Jutge Central) estesos sobre el banc oficial. Sempre que sigui possible, depenent de la amputació , les cames i talons, o pròtesis estesos sobre el banc oficial.

6.1.4 Es permet l'aixecament amb pròtesi i es permetrà als Autres i l'aixecament amb pròtesis en les sabates als Lesionats Medul·lars.

6.2 S'ha de col·locar la barra sobre els suports del banc oficial i en sentit horitzontal.

6.3 L'espai entre les mans no ha d'excedir els 81 cm amidats entre els dits índexs.

6.4 L' aixecador ha d'agafar la barra amb els polzes al voltant d'aquesta.

6.5.1 Els aixecadors podran estar lligats al banc amb corretges oficials o amb la seva pròpia corretja personal (10cm ample màxim per a qualsevol amarri).

6.5.2 Per a sostenir les cames en equilibri i per a impedir moviments involuntaris els aixecadors poden usar un màxim de dos (2) corretges

6.5.3 Està permès lligar-se amb les corretges en les cames des dels turmells fins als malucs i ho mes sota possible per als amputats de maluc.

6.6 L' aixecador , l'entrenador o els carregadors han d'efectuar la subjecció amb les corretges sota la supervisió dels jutges.

6.7 Solament els carregadors del campionat poden ajudar als atletes a treure la barra dels suports.

6.8.1 Mai haurà més de quatre ni menys de tres carregadors per a treure la barra dels suports. L' aixecador podrà demanar l'ajuda dels carregadors per a treure la barra dels suports, però solament fins als braços estesos i no fins a tocar el pit.

6.8.2 Una vegada rebuda la barra a l'altura dels braços estesos i l' aixecador esperarà el senyal del jutge central amb els colzes encaixats. El senyal es donarà quan l' aixecador estigui quiet i la barra correctament col·locada.

6.9 El senyal del jutge consisteix en un moviment descendent de la mà i l'ordre audible “ start ” (“comenci”).

6.10 Després de rebre el senyal, l' aixecador haurà de baixar la barra fins a tocar el pit i mantenir-la quieta. Després l' aixecador haurà d'hissar la barra fins a extensió total dels braços i mantenir-la quieta fins que li donin el senyal. El senyal consisteix en un moviment cap a enrere de la mà i l'ordre audible de “ rack ” (“suports”).

6.11 L'entrenador aquesta autoritzat per a ajudar als seus esportistes en l'arribada i sortida de la plataforma. Durant l'aixecament l'entrenador haurà de romandre fora de la plataforma en l'àrea designada pel jurat o el controlador tècnic present.

6.12 L' aixecador té dos minuts per a iniciar el seu intent des que es digui el nom, país i pes en la barra fins al senyal d'inici. Una segona cridada i senyal marquen l'últim minut.

Nota: Si un aixecador se segueix a si mateix (per ex.: un quart intent) tindrà 3 (tres) minuts, en comptes de 2 (dos) per a fer el seu pròxim intent.

6.13 Una vegada que l'aixecament ha acabat, l' aixecador té 30 segons per a sortir de la plataforma després d'abandonar el banc. Si no ho fa, l'intent podria ser desqualificat a discreció dels jutges.

6.14 L' aixecador o el seu entrenador ha de lliurar el pròxim intent al marshall designat dintre del minut posterior a la finalització del seu intent previ. El minut comença quan l' aixecador surt del banc a discreció del marshall /comissari.

 

REGLA 7: CAUSES PER A DESQUALIFICACIÓ

7.1 No respectar els senyals dels jutges per a començar o finalitzar l'aixecament.

7.2 Qualsevol canvi en la posició triada durant l'aixecament, per exemple qualsevol moviment de muscles, natges o cames des de les seves posicions originals de contacte amb el banc, o moviment lateral de les mans en la barra.

7.3 Empenta, rebotar o enfonsar la barra en el pit després de rebre el senyal.

7.4 Qualsevol extensió desigual dels braços durant l'aixecament.

Nota: Els braços de l' aixecador han d'estendre's al mateix temps i velocitat, i els colzes encaixats el mateix temps. No obstant això, no fa mancada que la barra acabi horitzontal.

7.5 Qualsevol descens de la barra durant el transcurs de l'aixecament.

7.6 No aconseguir la total extensió dels braços a la finalització de l'aixecament.

7.7 Contacte dels carregadors amb la barra entre els senyals del jutge central.

7.8 Contacte deliberat entre la barra i els suports durant l'aixecament per a fer que aquest sigui més fàcil.

7.9 Temps passat.

7.10 L'incompliment de qualsevol regla continguda en la descripció general de l'aixecament que precedeix a aquesta llista de desqualificacions.

 

REGLA 8: REGLAMENT GENERAL

8.1 Qualsevol aixecament de la barra no aconseguit o temptativa de fer-lo serà considerat com un intent nul pels jutges.

8.2 Els aixecadors han de presentar el passaport de Powerlifting de l'IPC en el pesatge ; en cas contrari seran penalitzats amb 100 Euros.

8.3 Si el competidor no pot estendre per complet els braços com resultat d'una deformació anatòmica del seu colze ha d'informar d'aquest fet.

8.3.1 En el seu passaport de Powerlifting de l'IPC.

8.3.2 ALS tres jutges i al jurat, abans de cada intent durant la competició.

8.4 Si el competidor no pot estendre per complet les seves cames com resultat d'una deformació anatòmica o una malaltia neurològica ha d'informar d'aquest fet:

8.4.1 En el seu passaport de Powerlifting IPC.

8.4.2 ALS tres jutges i al jurat, abans de cada intent durant la competició.

8.5 No aquesta permès la utilització de coixins sota els genolls excepte per als competidors amb paràlisi cerebral (tascó).

 

REGLA 9: RÈCORDS DEL MÓN

9.1 En els Jocs Paralímpics, Campionats del Món, Campionats Continentals, tornejos internacionals autoritzats així com també en els campionats nacionals, els rècords del món seran acceptats sense pesar ni la barra ni l' aixecador , sempre que l' aixecador hagi estat pesat correctament abans de la competició i que els jutges o el Comitè Tècnic hagin comprovat el pes de la barra i els discos abans de la competició.

9.2 L' aixecador es presentarà per a inspecció als tres jutges o Jurat immediatament després d'haver aconseguit realitzar amb èxit un intent per a rècord del món. Si l' aixecador aquesta usant qualsevol peça o benes il·legals, l'intent serà nul i l' aixecador serà desqualificat de la competició.

9.3 Els requisits per al reconeixement d'un rècord del món són els següents:

9.3.1 La competició ha d'estar sota la sanció d'una federació nacional afiliada a l'IPC.

9.3.2 Tots els jutges haurien d'estar en possessió de les credencials de jutge internacional i ser membres d'una federació nacional afiliada a l'IPC. El jurat podrà reemplaçar una categoria 2 per 1, en casos de rècords mundials.

9.3.3 La bona fe i competència dels jutges de qualsevol nacionalitat aquesta més enllà de tota dubte. Conseqüentment un rècord mundial podrà ser reconegut per jutges de la mateixa nacionalitat.

9.3.4 Exceptuant Jocs Paralímpics i Campionats del Món, els rècords del món realitzats en qualsevol altra competició només podran ser acceptats si es realitza un control de dopatge a l' aixecador . Totes les altres competicions on puguin batre's rècords del món han de tenir l'autorització per escrit del President de Powerlifting de l'IPC.

9.4 Per a la resta de competicions, també cal afegir els següents requisits als indicats en els apartats 9.2 i 9.3. 9.4.1 Immediatament després d'un intent vàlid de rècord, els tres jutges han de pesar la barra i els discos registrant el seu pes exacte. També han de preparar una llista amb els pesos individuals de la barra i cada disc usat en l'intent vàlid.

9.4.2 Els tres jutges han de signar un informe escrit afirmant, pel seu honor, que la informació donada sobre els següents requisits és correcta:

a. El nom de l' aixecador

b. El nom de la nació de l' aixecador .

c. El titulor , seu i data de la competició.

d. Pes corporal de l' aixecador . i. Pes de la barra i els discos individualment.

f. Que la bàscula hagi estat certificada exactament en els sis mesos previs a l'intent de rècord.

g. Una còpia de la classificació oficial (acta) ha d'acompanyar la sol·licitud del rècord.

h. Còpia de la sanció del campionat.

9.4.3 Una vegada completada la sol·licitud del rècord, aquesta ha de ser signada pel president del Jurat o el President del Comitè Nacional de Powerlifting .

9.4.4 El Secretari de la Federació Nacional ha de signar aquest informe.

9.4.5 L'original de l'informe ha de ser enviat al President de Powerlifting de l'IPC.

9.4.6 Solament es ratificarà el rècord si el President rep l'informe per escrit dintre del límit especifico d'un mes.

9.4.7 L'informe amb els resultats del control de dopatge ha de ser remès com més aviat millor al President de Powerlifting de l'IPC, després de conèixer-se el resultat de la prova de control.

9.5 Quan un aixecador hagi tingut el seu tercer intent vàlid i es quedi a 10 Kg o menys del rècord del món pot tenir, a discreció del Jurat o jutges centrals, si no hi ha Jurat, un quart intent fora de la competició. Si l' aixecador intenta batre el rècord del món, un quart intent podria ser permès, si el tercer intento sent un rècord del món fos nul. En cap altre cas podran concedir-se més intents addicionals.

9.6 Podrà concedir-se la sol·licitud d'un intent de rècord mundial que no sigui múltiple de 2.5 Kg per a cada intent.

9.7 Solament els aixecadors que estiguin competint en una competició poden intentar rècords amb quatre intents fora de competició.

9.8 Quan un nou rècord hagi estat establert, qualsevol aixecador haurà d'excedir-lo per 500 grams. Quan dos aixecadors batin el mateix rècord, el mateix dia, però en diferents llocs, l' aixecador que hagi pesat menys en el pesatge per a la competició, serà declarat posseïdor del rècord. Quan dos aixecadors batin el mateix rècord, el mateix dia, però en diferents llocs, i hagin pesat el mateix durant el pesatge per a la competició, els dos seran declarats coposeedors del rècord.

9.9 Els nous rècords només seran vàlids, si superen a l'anterior en almenys 500 grams. Les fraccions de 500 grams seran ignorades.

 

REGLA 10: EL JURAT


10.1 En Jocs Paralímpics, Campionats del Món o Continentals s'establirà un Jurat per a presidir cada sessió d'aixecament.

10.2 El Jurat estarà compost pel president de Powerlifting de l'IPC o el seu substitut i altres quatre membres. Haurà un jutge de reserva en cada sessió de jurat. El President de Powerlifting de l'IPC seleccionarà almenys sis membres del Jurat i 1 TDA que siguin d'un país diferent al país organitzador. L'organitzador cobrirà les despeses de viatge, allotjament i menjars.

10.3 Els membres del Jurat seran jutges internacionals de Categoria 1 i han de tenir molt bon coneixement de l'idioma engonals (conversa i comprensió).

10.4 Els membres del Jurat seran tots de diferents nacions, excepte el President de Powerlifting de l'IPC o el seu substitut.

10.5 La funció del Jurat és assegurar que les regles tècniques són aplicades correctament. El Jurat podrà reemplaçar una categoria 2 per 1, en cas de rècords mundials.
10.6 Durant la competició el Jurat pot, per votació majoritària, reemplaçar a qualsevol jutge les decisions del qual, en la seva opinió, provin la seva incompetència. El jutge afectat haurà d'haver rebut una amonestació abans de ser desqualificat.

10.7 La imparcialitat dels jutges no pot ser posada en dubte, però es poden cometre fallades d'arbitratge, de bona fe. En tal cas, el jutge podrà donar la seva explicació aclarint la decisió per la qual va ser amonestat.

10.8 Si els membres del Jurat desitgen qüestionar la decisió d'un jutge, haurien de fer-lo a través del President i amb la seva aprovació. També es pot usar un sistema de llums per a cridés als jutges a la taula del Jurat. El president del Jurat ha de consultar amb els altres membres del Jurat i prendre la deguda decisió amb l'aprovació de la majoria.

10.9 Si es produïx, per part dels jutges, un error seriós contrari a les regles tècniques, el Jurat podrà prendre la deguda decisió per a corregir-lo. Podrà, a la seva discreció, concedir a l' aixecador un intent extra.

10.10 El Jurat, en cap cas, anul·larà o canviarà les decisions dels jutges.

10.11 Els membres del Jurat es col·locaran assegurant-se que cap impediment els dificultarà el seguiment de la competició.

10.12 Abans de començar la competició, el President del Jurat s'assegurarà que tots els membres del mateix coneguin perfectament la seva funció i qualsevol nova regla que modifiqui o protegeixi les de la present edició del manual.

10.13 A part dels Protocols de l'IPC que corresponguin, la selecció dels aixecadors per al control antidopatge serà sempre realitzada pel jurat a l'atzar. Si no hi ha Jurat en la competició, el secretari de la competició prepararà un sorteig similar a l'atzar que serà realitzat per l'oficial designat, davant testimonis.

10.14 En els Jocs Paralímpics, Campionats del Món o Continentals, el President de Powerlifting de l'IPC o, en la seva absència, l'oficial delegat tècnic assignarà el Jurat per a cada sessió de la competició.

 

REGLA 11: ELS JUTGES

11.1 Els jutges seran tres, el jutge central o cap de jutges i dos jutges laterals.

11.2 El jutge central és responsable de donar els senyals necessaris en els tres intents, i d'informar al locutor que la barra i els suports estan preparats en veu alta i forta.

11.3 Els senyals par a Press de banca són els següents:

COMENÇAMENT

Quan l' aixecador tingui la barra bé col·locada amb els braços estesos i els colzes encaixats sense moviment, el jutge central donarà el senyal amb un moviment descendent del braç i l'ordre audible de “ Start ” (“iniciï”).

TERME

El senyal visible d'un moviment cap a enrere del braç i l'ordre audible de “ Rack “ (“suports”).

11.4 Una vegada, que la barra hagi estat retornada als suports, els jutges anunciaran la seva decisió per mitjà de llums. BLANCA per a “ aixecament vàlid” VERMELLA per a “aixecament nul”

11.5 Els tres jutges se situaran en el que considerin el millor punt de vista al voltant de la plataforma. El jutge central se situarà darrere del cap de l' aixecador per a observar el cap i l'amplària de les mans de la barra. El jutge central se situarà amb l'esquena al públic encara que podran concedir-se excepcions, si així s'acorda

11.6 Abans de començar la competició els tres jutges certificaran que:

a. La plataforma i l'equipament compleixen les regles en tots els seus aspectes. Les barres i discos tenen el pes, descartant qualsevol defecte en tot l'equipament

b. La bàscula funciona amb exactitud i precisió.

c. Els aixecadors estan dintre dels limitis de la categoria i s'han pesat durant el temps assignat per a això.

d. La vestimenta i l'equip personal de l' aixecador compleixen les regles en tots els aspectes.

11.7 Durant el transcurs de la competició els tres jutges certificaran que:

a. El pes de la barra aquesta d'acord amb el pes anunciat pel locutor. Els jutges poden tenir una “guia de càrrega” per a això.

b. En la plataforma, la vestimenta i equip personal seran exactament els declarats, examinats i marcats en el pesatge . Si algun jutge dubta de la integritat d'algun aixecador en aquest aspecte, informarà de les seves sospites al jutge central, una vegada finalitzat l'aixecament. Els tres jutges podran tornar a examinar la vestimenta i l'equip personal de l'esportista. Si és oposat culpable de dur una mica que no hagi estat examinat en el pesatge , i és il·legal, serà immediatament desqualificat.

c . Solament l' aixecador o els carregadors poden canviar l'altura de la barra en els suports. En aquest cas el cronometrador no haurà de parar el rellotge. Serà tasca de l'esportista o el seu entrenador sol·licitar aquest servei en el degut moment.

11.8 Abans de començar un aixecament, si algun dels jutges laterals no accepta la posició de partida d'aixecament, aixecarà la seva mà per a cridar l'atenció sobre la falta. Si hi ha una opinió majoritària entre els jutges que existeix una falta, el jutge central no donarà el senyal d'iniciar l'aixecament. L' aixecador o el seu entrenador podran sol·licitar informació de per què no es dóna el senyal d'inici. El Jurat és el responsable de donar a l' aixecador la informació adequada. L' aixecador tindrà la resta del temps que li queda per a corregir la posició de la barra o la seva pròpia per a rebre el senyal d'inici. Una vegada que l'aixecament ha començat, el jutge lateral no cridarà l'atenció sobre les faltes que es produeixin durant la seva execució.

11.9 Els jutges s'abstindran de fer comentaris i no rebran cap informació documental ni verbal sobre el desenvolupament de la competició.

11.10 Cap jutge intentarà influir en la decisió dels altres jutges.

11.11 El jutge central podrà consultar amb els jutges laterals, amb el Jurat o amb qualsevol altre oficial, si és necessari, per a accelerar la competició.

11.12 Després de la competició, els tres jutges haurien de signar les fulles de competició, i qualsevol altre document que necessita signatura.

11.13 En els Jocs Paralímpics, Campionats del Món o Continentals, el President de Powerlifting de l'IPC seleccionarà almenys 15 Jutges d'un país diferent a la nació amfitriona. L'organitzador cobrirà les despeses de viatge, allotjament i manutenció. Almenys altres 8 jutges de la nació organitzadora seran seleccionats pel comitè Organitzador, sempre d'acord amb el President de Powerlifting de l'IPC, per a assegurar la bona fe de la competició. Un país organitzador sense jutges internacionals haurà d'informar a temps al President de Powerlifting de l'IPC per a realitzar les pertinents gestions abans de la competició.

11.14 En competicions internacionals, no haurien de seleccionar-se dos jutges de la mateixa nacionalitat per a actuar com jutges en la mateixa categoria en competicions de més de dues nacions.

11.15 La selecció d'un jutge per a exercir com jutge central en una categoria, no impedeix que sigui jutge lateral en una altra.

11.16 En Jocs Paralímpics, Campionats del Món o Continentals solament poden actuar jutges internacionals de categoria 1 i 2

11.17 Els jutges i membres del Jurat aniran uniformats de la següent forma:

HOMES

Jaqueta blava fosca amb l'anagrama del Powerlifting de l'IPC en la part esquerra, pantalons grisos, camisa blanca i corbata de Powerlifting de l'IPC.

DONES

Jaqueta blava fosca amb l'anagrama de Powerlifting de l'IPC en la part esquerra, faldilla o pantalons grisos, brusa blanca i corbata de Powerlifting de l'IPC.

11.18 El President de Powerlifting de l'IPC emetrà una llista dels jutges més competents per a arbitrar les competicions internacionals més importants, Campionats del Món o Continentals, i Jocs Paralímpics. Tots els jutges designats, han de tenir molt bons coneixements de l'idioma engonals (conversa i comprensió).

11.19 Els jutges seran classificats en 3 categories d'acord amb la seva habilitat i experiència:

a . Jutge nacional.

b. Jutge internacional de categoria 2.

c . Jutge internacional de categoria 1.

Tota la informació sobre qualificacions i el procediment d'examen es troba en una incorporació especial realitzada al paràgraf 18 del reglament. Se seguirà el reglament de la Federació Internacional ( IPF ) sempre que es pugui.

11.20 Durant les competicions nacionals està permès arbitrar als jutges de la IPF . Powerlifting de l'IPC proporcionarà totes les oportunitats que pugui perquè els jutges de la IPF puguin assistir a seminaris pràctics ( clínics ) i ser examinats per a ser jutges de Powerlifting de l'IPC amb la deguda targeta i llicència.

11.21 Cap jutge que ocupi també la tasca d'entrenador nacional podrà ser seleccionat per als Jocs Paralímpics o Campionats del Món. Un jutge en aquestes condicions podria ser seleccionat per a una categoria en la qual no hagi participants del seu país.

 

REGLA 12: EL PESATGE

12.1 El pesatge dels competidors no es realitzarà fins a 2 hores abans de l'inici de la competició de cada categoria. Tots els aixecadors haurien d'acudir al pesatge que es farà en presència de tres jutges designats per a aquesta categoria.

12.2 El temps designat per al pesatge serà d'una hora i mitja.

12.3 El pesatge de cada aixecador tindrà lloc en una cambra tancada on només estaran el competidor, el seu entrenador o delegat i els tres jutges. Si és necessari, també podran estar presents el President de Powerlifting o el Secretari de competició. El Metge Oficial Classificador d'haver d'estar present en el pesatge . Els resultats del pesatge no es faran públics fins que tots els components de la categoria, hagin estat pesats.

12.4 Els aixecadors han de ser pesats nus o en calçotets sense pròtesis. En competicions femenines, el procés de pesatge pot ser alterat per a assegurar que les aixecadores són pesades per oficials del seu propi sexe, es podran designar oficials femenines addicionals a discreció del President de Powerlifting o el Delegat Tècnic, o el Secretari de la Competició.

12.5 Si no s'ha fet abans, s'inspeccionarà la roba i equip dels aixecadors durant el temps del pesatge . En qualsevol cas els aixecadors haurien de ser pesats en l'ordre prèviament determinat per a l'aixecament. Els jutges designats i el Controlador Tècnic seran responsables d'inspeccionar, amidar i registrar en els formularis detalls de tots els articles llistats sota l'epígraf “roba i equip personal”. Tots els articles seran aprovats i degudament marcats amb un segell. El controlador tècnic responsable d'està inspecció serà també responsable d'assegurar que els detalls registrats corresponen amb els articles duts i usats per l' aixecador en la plataforma.

12.6 S'efectuarà un sorteig per a establir l'ordre del pesatge . En competicions amb un alt nombre de participants en cada categoria, el sorteig i la inspecció dels jutges de la vestimenta i equip personal podrà realitzar-se abans del pesatge , d'acord amb el Secretari de la Competició. El sorteig establirà també l'ordre dels aixecaments al llarg de tota la competició quan hagi aixecadors que demanin el mateix pes per als seus intents.

12.7 Cada aixecador podrà ser pesat solament una vegada. Solament aquells el pes corporal dels quals sigui més lleuger o més pesat que els límits de la seva categoria estan autoritzats a tornar a la bàscula. Han de tornar a la bàscula i donar el pes dintre de l'hora i mitjana destinada al pesatge ; d'una altra manera, seran eliminats de la competició per a aquesta categoria. Un aixecador podrà tornar-se a pesar només després que tots els de la seva categoria de pes, hagin estat cridats per al seu pesatge . Un aixecador intentant donar el pes, es pot pesar tan sovint com el temps i l'ordre de progressió del sorteig ho permetin. Un aixecador pot ser pesat fora del temps límit d'hora i mitjana si es presenta dintre dels límits, però a causa del numero d' aixecadors que intenten donar el pes, no té oportunitat de tornar a pujar a la bàscula. En aquest cas, a discreció dels jutges, podrà permetre-se-li altre pesatge .

12.8 Un aixecador serà inscrit en la seva categoria normal de pes en la fulla d'inscripció final 6 setmanes abans del començament de la competició. La categoria de pes inscrit és el definitiu. No obstant això, cada aixecador tindrà l'opció de canviar de categoria de pes, cap amunt o cap avall, pel que fa a la qual va ser inscrit en la fulla d'inscripció final, durant la reunió tècnica i pagant un cànon de 100 euros per qualsevol canvi.

12.9 Si dos aixecadors inscrits en la mateixa categoria, tenen el mateix pes corporal i assoleixen el mateix resultat al final de la competició, seran tornats a pesar i, el més lleuger, classificarà davant del més pesat. Si segueixen pesant el mateix, compartiran el lloc i ambdós rebran premis. En cas d'empatar dos competidors en el primer lloc, el següent serà considerat tercer i així successivament.

12.10 Durant el pesatge l' aixecador haurà d'especificar el seu pes de sortida i l'altura dels suports del banc.

 

REGLA 13: ROBA I EQUIP PERSONAL

13.1 Els aixecadors han de presentar-se amb la seva vestimenta correcta i en ordre, i aquesta ha de ser de la següent forma:

EL VESTIT

El vestit de l' aixecador consistirà en un vestit d'aixecament d'una peça amb tirants. Les cames no amidaran menys de 10 cm. de llarg i podran arribar fins als turmells i incloure una tira elàstica que passi per sota del peu. Serà de material elàstic limitat, per exemple, de lycra (20 %) o cotó amb elastane (màxim 10 % de elastane ) d'una capa, sense pegats ni farcits. Els tirants haurien d'estar sobre els muscles durant tot el temps que l' aixecador romangui sobre la plataforma. El vestit també estarà subjecte als següents requisits:

a . Pot ser d'un o diversos colors.

b. El vestit pot dur l' anagrama , emblema, logotip i/o inscripció de la nació o associació nacional de l' aixecador . El vestit i l'equip personal poden dur el nom de l'aixecador . No estan permeses inscripcions ofensives que puguin produir controvèrsia.

 

REGLA 14: EQUIPAMENT I ESPECIFICACIONS

14.1 PLATAFORMA

Tots els aixecaments tindran lloc sobre una plataforma que amidi 2,5 m x 2,5 m com a mínim i 4 m x 4 m com a màxim. La superfície de la plataforma ha de ser plana, ferma, no lliscant i anivellada. No haurà d'excedir en 10 cm d'altura des del sòl a la seva superfície. Quan se celebri Powerlifting en un escenari elevat del sòl, haurà de proporcionar una rampa amb el pis no lliscant per a l'accés de les cadires de rodes. Si és possible, una segona rampa per a la sortida serà de gran ajuda per a estalviar temps.

14.2 BARRA

La barra serà una barra de Powerlifting aprovada per Powerlifting de l'IPC.

En les competicions de Powerlifting organitzades sota les regles de Powerlifting de l'IPC només s'utilitzaran barres amb discos. La barra no haurà de canviar-se durant la competició tret que estigui doblegada o danyada d'alguna forma que serà determinada pels jutges. La barra serà recta i bé modelada i estirada, i haurà d'estar d'acord amb les següents dimensions:

a. La longitud total no excedirà de 2200 mm. La distància entre els collets interiors no excedirà de 1320 mm ni serà menor de 1310 mm.

b . El diàmetre de la barra no excedirà de 29 mm ni serà menor de 28 mm.

c . El pes de la barra i collets ha de ser 25 Kg. El diàmetre de la camisa giratòria no excedirà de 52 mm ni serà inferior de 50 mm.

d. Haurà d'haver dues marques gravades en la barra o fetes amb cintes que han d'amidar entre si 810 mm.

14.2.2 DISCOS

Tots els discos haurien de tenir l'aprovació de Powerlifting de l'IPC, i estar d'acord al següent:

a. Tots els discos usats en la competició haurien de pesar el seu valor correcte expressat amb un error màxim de 0.25 %. El diàmetre del forat interior del disc serà d'un màxim de 53 mm i un mínim de 52 mm.

b. Els discos haurien d'estar en la següent escala: 1.25 Kg – 2.5 Kg – 5 Kg – 10 Kg – 15 Kg – 20 Kg – 25 Kg i 50 Kg. Per al rècord es podran usar discos més lleugers per a aconseguir un pes de, almenys, 500 grams més que el rècord existent. Els discos han d'estar coberts amb goma d'entre 10 Kg a 50 Kg i ajustar-se al següent codi de color: 50 Kg = verd - 25 Kg = vermell - 20 Kg = blau – 15 Kg = groc – 10 Kg i menys, de qualsevol color.

c. Tots els discos han de tenir el seu pes clarament indicat i seran carregats de major a menor amb els més pesats cap a l'interior i de tal forma que els jutges puguin llegir el pes de cada disc.

d. El primer disc que serà el més pesat, serà carregat en la barra amb la caraon duu el seu valor indicat cap a dintre; els altres discos seran carregats amb la cara del seu valor cap a fora.

e. El diàmetre del disc més gran no excedirà de 450 mm.

14.3 COLLETS

a. Sempre s'utilitzessin collets en les competicions.

b. Pesaran 2.5 Kg cadascun.

14.4 EL BANC

Per a totes competicions nacionals i internacionals, Campionats Mundials o Continentals i els Jocs Paralímpics el banc serà d'una robusta construcció i proporcionarà màxima estabilitat.

14.5 TASCÓ

a. Solament els aixecadors de paràlisis cerebrals estan autoritzats a l'ús d'un tascó personal.

b. Les dimensions han d'estar d'acord amb els requeriments anatòmics de l' aixecador . La longitud no ha d'excedir els 600 mm.

c. El tascó ha de ser aprovada pels jutges durant el pesatge .

14.6 LLUMS

Els jutges haurien de tenir un sistema de llums per a poder indicar les seves decisions amb elles. Cada jutge utilitzarà una llum blanca i una llum vermella, amb les quals indicaran intent vàlid o intent nul respectivament. Les llums estaran disposades horitzontalment per a correspondre a les posicions dels tres jutges. Han d'estar connectades perquè s'il·luminin juntes i no per separat, quan són accionades pels tres jutges.

Per a casos d'emergència, per exemple una avaria del sistema elèctric, els jutges estaran proveïts amb banderetes o taujanes blanques i vermelles per a comunicar les seves decisions quan el jutge central del senyal audible de “ banderetes ”.

Inici pàgina

Marga Mussons

Darrera Actualització: