Temporalització de Cicle Inicial

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

A continuació podeu veure un model de temporalització de diferents Unitats de Programació en el Cicle Inicial.

Al cicle inicial d'educació Primària hi ha 10 unitats didàctiques a primer i 10 a segon, és a dir, en total són 20.

De les unitats didàctiques proposades cal dir que una es realitza durant tot l'any de manera que a cada sessió es dediquen uns minuts al desenvolupament d'aquesta, és a dir, és una unitat de programació transversal.

Les diferents unitats de programació estan distribuïdes en les diferents sessions del curs de primer i segon, realitzant-se una sessió per setmana d'una hora i mitja cadascuna.


 

UP 1 - Tenim cura del nostre cos

UP 2 - Coneix el teu cos

UP 3 - Bot passada i recepció

UP 4 - Jocs sensorials

UP 5 - Som equilibristes

UP 6 - Juguem amb raquetes

UP 7- Ballem danses tradicionals

UP 8 - Juguem als jocs de sempre

UP 9 - M'oriento a l'espai

UP 10 - El meu cos s'expressa

UP 11 - Habilitats motrius bàsiques

UP 12 - Xutem

UP 13 - Ens divertim jugant

UP 14 - Fem gimnàstica

UP 15 - Juguem a hoquei

UP 16 - Seguim ballant danses

UP 17 - Juguem a jocs del món

UP 18 - Els aliments

UP 19 - Els musics esportistes

UP 20 - Els esportistes

Inici pàgina