Les projeccions còniques


Les projeccions còniques es fan sobre un con que està en contacte amb un paral·lel de latituds mitjanes. La imatge que s'obté és la d'un observador que veu la Terra des de la vertical de les latituds mitjanes.

Aquesta projecció fou ideada pel matemàtic alemany Lambert a finals del segle XVIII. Els meridians són línies rectes en forma radial i els paral·lels són arcs concèntrics que van augmentant cap a l'Equador. Aquesta projecció es adequada per representar les zones temperades ja que hi ha una distorsió insignificant.