Ho sento, El teu navegador no suporta Java(tm).

La Història de la Cartografia

La percepció que tenen les persones del món on viuen està mediatitzada per la cartografia. De les antigues cultures que dibuixen el seu món conegut a la imatge del planeta que obtenim a travès dels satel·lits hi ha la descripció de la imatge geografica que cada cultura té del planeta.

 

 

Com a mostra la cartografia mallorquina dels Cresques 1375