L'orientació
Com ens podem orientar ?
Orientar és determinar la posició d'un lloc respecte a una direcció. Els científics han acordat la direcció Nord-Sud, la de l'eix de rotació de la Terra, respecte a la qual s'han definit, els punts cardinals.

Amb el Sol.
Per determinar el Nord hem d'agafar de referència el Sol. Si bé el Sol no surt ni es pon cada dia pel mateix lloc, si que és cert que en el moment que té la seva màxima altura respecte l'horitzó està sempre en la mateixa direcció. Es pot comprovar això clavant un pal a terra i veure que en el moment que el Sol està més alt, l'ombra projectada es la més curta i marca la direcció Nord. La direcció oposada es la direcció Sud. La direcció perpendicular a l'eix Nord - Sud serà la direcció Est - Oest. El Sol surt per l'Est, Llevant u Orient, i es pon per l'Oest, Ponent u Occident (encara que amb variacions al llarg de l'any).
El Sol surt exactament per la direcció Est i es pon per l'Oest dues vegades l'any: el dia de l'equinocci de primavera (21 de març) i l'equinocci de la tardor (23 de setembre). A la primavera, el punt d'on sembla sortir el Sol es desplaça cap al Nord fins a arribar a la distància màxima que és el del solstici d'estiu (21 de juny).


Això explica la diferent duració del dia a les diferents èpoques de l'any: en els dies de l'equinocci, el dia i la nit són d'igual durada, exactament de 12 hores. A la primavera el dia es va allargant fins que el dia del solstici d'estiu és el dia més llarg de l'any. En canvi, el dia del solstici d'hivern (21 o 22 de desembre) és el més curt de l'any.

Amb els estels.
L'estel Polar - Polaris - sempre assenyala el Nord. Cal que la nit sigui clara, observar el cel en la constel·lació de l'Ossa menor i trobar-te al hemisferi Nord. Si ho fem a l'Hemisferi Sud haurem de buscar la Creu del Sud.