Els mapes són representacions reduïdes d'una part o de tota la superfície terrestre. Cal veure quantes vegades és més petit un mapa que la superfície que representa. L'escala d'un mapa es defineix com la relació que hi ha entre la distància que separa dos punts qualsevol del mapa i la distància real que separa els dos punts corresponents del terreny.

S'utilitzen dos tipus d'escala: l'escala numèrica i l'escala gràfica.L'escala numèrica ve representada així 1:500.000. Vol dir que un cm. al mapa són 500.000 cm. a la realitat.
1:500.000 -> 1cm = 500.000cm. 1cm al mapa = 5.000 metres = 5 Km.

L'escala gràfica té una línia graduada i cada segment ens indica els metres o quilòmetres que hi ha a la realitat.
L'escala depèn fonamentalment de l'ús que tindrà. L'escala condiciona la precisió i el nombre de detalls que es representen en el mapa. Així per representar un planisferi podem tenir una escala 1: 67.500.000, en canvi per representar un país (Espanya) l'escala pot ser de 1:4.500.000 i per representar un mapa de Catalunya l'escala pot ser de 1:500.000

La llegenda
La llegenda d'un mapa són tots els símbols convencionals que surten al mapa com poden ser un riu, una carretera, una edificació, un embassament, límits de comarca o municipals, etc.
 
 
 
 
 
 

 

L'escala d'un mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.