Els mapes deformen la superfície que representen

És impossible reproduir exactament, i sense errors, la forma dels diversos continents i dels mars del planeta en un mapa. Recorda que la Terra és esfèrica i , per tant, la representació plana de la seva superfície no serà mai real.

Podem dividir-les en dos grans grups segons conservin o no les formes i les àrees. Així tenim que una projecció es conforme quan conserva la forma i els contorns dels continents. Una projecció és equivalent quan representa totes les superficies en les mateixes proporcions. Si no és conforme ni equivalent se'n diu afilàctica.

Les projeccions cartogràfiques són sistemes per reproduir l'esfera terrestre en una superfície plana. N'hi ha centenars de projeccions diferents, però és poden recollir en tres grans grups si tenim en compte la superfície sobre la qual és projectat el globus. Així trobem les azimutals o polars, les cilíndriques i les còniques.

Les projeccions cartogràfiques