Les projeccions polars

Aquest tipus de projecció s'anomena també azimutal, o plana. Ja que un pla imaginari és el que toca la superficie del planeta.

Aquest tipus de projecció se sol fer sobre els pols i donen una imatge com si un observador veiés la Terra des de la vertical del pol. Representen habitualment les zones polars o mostren un hemisferi complet.