Localització global - Com trobar un lloc al mapamundi
Els cartògrafs fan anar unes línies imaginàries per poder trobar un lloc als mapes. Aquesta xarxa geogràfica està formada per paral·lels i meridians.
Els paral·lels són circumferències imaginaris paral·leles a L'Equador, que van en direcció Est-Oest . Els paral·lels són tots ells diferents, essent el major l'Equador. A més de l'Equador podem trobar els tròpics i els cercles polars.
Els paral·lels ens indiquen la latitud, que a l'Equador es 0º graus i va augmentant fins al 90º Nord al Pol Nord i 90º Sud al pol Sud.
Els meridians són línies que van en direcció Nord-Sud. Tots els meridians són iguals i l'any 1884 es va escollir Greenwich, a prop de Londres, com a 0º de longitud perquè era l'observatori astronòmic més important d'aquella època.
Els meridians ens indiquen la longitud, que és la distancia d'un lloc al meridià 0. Hi ha fins a180º de longitud Est i 180º de longitud Oest.

Els fusos horaris
La forma esfèrica de la Terra fa que els raigs solars no puguin il·luminar alhora tota la superfície terrestre. Això fa que quan per a nosaltres es migdia , a la part oposada de la Terra sigui mitjanit.
La Terra tarda 24 hores a fer un gir sobre ella mateixa; és el que anomenem dia. D'aquesta manera podem dividir la Terra en 24 fusos horaris, tal com ho veiem a la mapa.
Si en un dia ( 24 hores) la Terra fa un gir sencer sobre ella mateixa ( 360º), cada 15 º de longitud representaran una hora de diferència. 360º/ 24 hores = 15º per cada hora.
Com que la Terra gira d'oest a est, si agafem el meridià de Greenwich com el de l'hora 0, cap a l'est (dreta del mapa) hem de comptar una hora més cada 15º i cap a l'oest una hora menys.
Puzle