LA CIVILITZACIÓ IBÈRICA: ELS ILERGETS

 

Restes de l'antiga colònia d'Emporion

 

 

Entre els segle VI i el V a. C., fa més de 2.500 anys, es desenvolupà en el llevant peninsular, una civilització amb característiques i personalitat pròpies, la ibèrica. El món ibèric és el fruit de la influència de grecs i fenicis, que funden colònies pel litoral mediterrani de la Península, amb els diversos pobles que vivien aquí a la primera edat del ferro. Entre aquestes colònies cal citar Rhodè (Roses) i Emporion (Empúries) fundades pels grecs i entre les fenícies Gades (Cadis), Malaca (Málaga) Carthago Nova (Cartagena), Ebusus (Eivissa),... Els nuclis bàsics de la civilització ibèrica foren els poblats, políticament independents i agrupats en pobles o tribus de diversa extensió. Així entre l’actual País Valencià i Catalunya, trobem molts d’aquests pobles: edetans, indikets, cessetans, laietans, ilercavons, ilergets, ausetans, lacetans, ceretans,...


Mapa del territori ilerget
Veure Mapa Complet

Mapa segons Ptolomeu
  Situació geogràfica.
  Els  poblats ilergetes.

Els individus d'aquestes tribus vivien en poblats que, per raons defensives, es troben damunt de turons i envoltats de muralles, una bona mostra són els de Gebut (Soses, Segrià), el molí de L’Espígol (Tornabous, Urgell), els Vilars (Arbeca, les Garrigues), Margalef (Torregrossa, Pla d'Urgell)...
Lleida, és un exemple de ciutat primitivament ibèrica, és la Iltirta o Iltirda, que tenia un petit poblat emmurallat a dalt de la Roca Sobirana. Per una millor defensa, aquests poblats tenien a les muralles torres quadrades o circulars, amb portes exteriors estretes.

Iltirta és el primer poblat i el primer nom que va tenir la ciutat de Lleida.


Els Ilergets | Economia | Cultura | Lluites | Poblats | +Ibers | Els Noms de La Ciutat