pàgina principal
 
FORMACIÓ DE CATALUNYA
Constitució geològica
 
 
 
Nocions generals  
 
L' origen de la Terra 
L' estructura de la Terra 
La formació dels continents 
La formació del relleu 
L'edat de la Terra: les eres geològiques 
Els moviments tectònics 
Els tipus de roques 
 
 
 
 
Formació de Catalunya 
 
Era Paleozoica 
Era Mesozoica 
Era Cenozoica