Inici

 

 

 

El doctor Josep de Letamendi i el darwinisme

L'any 1859 es publicava a Londres la primera edició de “L'origen de les espècies” de Darwin. La seva traducció al castellà no es va produir fins l'any 1877. Deu anys abans, Josep de Letamendi (1828-1877), catedràtic d'anatomia de la Universitat de Barcelona, pronunciava a l'Ateneu Català, el 13 i 15 d'abril de 1867, el seu “Discurso sobre la naturaleza y el origen del hombre”, considerat  pels historiadors de la ciència com la primera referència sistemàtica al llibre de Darwin i com la primera anàlisi seriosa de l'evolucionisme a Espanya, així com el punt de partença de la recepció a Catalunya del darwinisme.

Josep de Letamendi

Letamendi abordava la teoria de l'evo­lució proposada per Darwin des de l'òptica de l'home, única espècie que l'interessa en el seu discurs. Segons Letamendi, les proves que presentava Darwin en el seu treball eren del  tot controvertides i poc sòlides. Seguint els antidarwinistes francesos de l’època, va retreure a Darwin que no donés una  definició adient d'espècie, ni que acotés els límits de la variabilitat de les espècies i que emprés un llenguatge metafò­ric i equívoc. Per a Letamendi, la naturalesa és un continu, sense salts ni canvis graduals. Reconeixia la connexió anatòmica i fisiològica de les espècies, ell mateix ho havia comprovat en les seves disseccions, però creia que aquesta unitat té el seu límit en la raó, atribut específic de l’ésser humà.

Infantesa i joventut

El Beagle
Els anys de Londres
La vida a Down
L'origen de les espècies
El lloc de l'home a la naturalesa
Les emocions i els instints
Darwin botànic
Cronologia
Bibliografia
Enllaços
 

Pàgina realitzada per Pasqual Bernat