CIRCUMFERÈNCIES DE TUCKER


r465 punts de Kenmotu
d circumferència de Taylor
r822 punts de Brocard
r869 circumferències exinscrites, circumferències tangents
r1155 circumferència inscrita, cònica inscrita, perspector, punt de Feuerbach, punts isogonals
r1175 punts de Brocard
r1255 cònica inscrita

índexs