Llenguatge musical.

                        Llenguatge matemātic.

Llenguatge verbal.

Intercomunicaciķ i Llenguatges.       Llenguatge plāstic.