Bibliografia.

Us proposo una breu llista comentada d'aquells llibres que, relacionats amb el treball cooperatiu, més aportacions han fet a la meva formació.

 

El aprendizaje cooperativo en el Aula. David Johnson, Roger Johnson, Edythe Holubec. Paidos Educador
Una guia teòrico-pràctica, de primera ma,sobre el treball cooperatiu. Des de " allò que cal pensar abans " a " com avaluar " passant per "la classe cooperativa (disposició de l'aula, assignació de rols)". Per a qui tingui interés en el treball cooperatiu és una lectura obligada.

Aprendre junts alumnes diferents. Pere Pujolàs. Eumo Editorial
Una visió completa del treball cooperatiu, des d'aspectes teòrics sobre l'aprenentatge cooperatiu a indicacions sobre formes d'organitzar la classe i tècniques per afavorir el treball cooperatiu. Especialment interessant en aquest darrer aspecte ja que, a més de fer-ne una descripció teòrica, il·lustra amb exemples cadascuna de les tècniques. La part final del llibre es dedica íntegrament a mostrar una seqüència de treball organitzada de forma cooperativa.

Entramados. Carles Monereo, David Duran. Edebé
Una primera part, bàsica i introductòria del significat del treball cooperatiu, dóna pas a un seguit d'històries que exemplifiquen diferents tècniques de cooperació i col·laboració. Els diferents mètodes de treball cooperatiu i col·laboratiu s'esquematitzen en una fitxa molt pràctica situada al final de la història que els introdueix.

La interacción en el aula. Juan Antonio Huertas, Ignacio Montero. Aique
Un intent d'exposar i analitzar críticament les propostes dels germans Johnson (veure la primera referència) i d'altres autors com Robert Slavin (Aprendizaje cooperativo. Teoría, investigación y práctica. Aique). Una lectura de segona generació un cop ja estem introduïts en el tema.

El trabajo en grupo. Aprendizaje cooperativo en secundaria. Clemente Lobato. Euskal Herriko Unibertsitatea
L'autor proposa el treball cooperatiu com una eina per abordar la diversitat de les aules. El llibre va dirigit al professorat de secundària que es vol introduir en aquest tema i tracta sobre el treball en grup i l'aprenentatge cooperatiu, comentant diversos aspectes com la prepararció de la feina, tècniques de treball en grup i avaluació.

Treball cooperatiu / Aprenentatge basat en problemes / Exemples / Enllaços / Bibliografia /

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau