En aquest apartat trobareu això, exemples d'unitats o de blocs d'activitats organitzats per a promoure el treball cooperatiu.
En clicar sobre el link correponent s'obrira un arxiu pdf que podreu consultar, guardar, modificar i fins i tot utilitzar. En aquest darrer cas us agrairia que m'informèssiu de com heu vist el funcionament del seguit d'activitats: podeu enviar un correu electrònic a través del link que hi ha a la part inferior d'aquest mateixa pàgina.

Asma Podem tractar aquesta problemàtica a l'hora que ensenyem l'aparell respiratori? Inclou una petita recerca i el disseny d'una campanya.

Anorèxia Un petit bloc d'activitats, poden fer-se en un sol dias, organitzats en treball cooperatiu. Útil per introduir senyals d'alerta entre els joves.

Esmorzar Una activitat per donar instruments d'anàlisi sobre la composició dels esmorzars així com proporcionar informació sobre els esmorzars recomenables.

Evolució Una unitat d'introducció al fet evolutiu.

Hemofília Una unitat de biologia en context, on s'aborden a partir d'un problema aquells continguts necessaris per tal d'entendre el problema i trobar-ne una resposta

Entre poc i massa En un món global, uns desperdicien i a d'altres els manca el ques bàsic.

Problemes ambientals Una unitat que introdueix l'alumnat a la problemàtica ambiental.

 

Treball cooperatiu / Aprenentatge basat en problemes / Exemples / Enllaços / Bibliografia / Altres documents

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau