Treball cooperatiu

Més enllà del treball en grup, més enllà de la col·laboració o l'ajuda, treballar cooperativament significa un compromís amb companys i companyes, una implicació en les feines personals per a l'aprenentatge col·lectiu. No obstant, què és el treball cooperatiu? Per què treballar cooperativament? Quines tècniques de treball cooperatiu són més comunes? Hi ha exemples? Aquests preguntes miren de contestar-se en l'apartat Treball cooperatiu.

Aprenentatge basat en problemes

L'aprenentatge basat en problemes és una metodologia que capgira l'organització tradicional dels processos d'aprenentatge. A partir d'escenaris reals o versemblants se'n deriven problemes o situacions que requereixen una explicació. Aquest és l'esquema bàsic d'aquesta metodologia. Quina és la seva utilitat? Quines són les fases del procés? Com es regula l'autonomia de l'alumnat?

Activitats

Alguns exemples que mostren formes d'afavorir el treball cooperatiu i d'abordar la metodologia de l'aprenentatge basat en problemes. Hi ha una barreja de simples activitats, que es poden resoldre en un parell de sessions de treball, amb veritables seqüències d'aprenentatge desenvolupades a traves d'aquests dos organitzadors.

Enllaços

Algunes adreces web per completar la visió introductòria sobre aquest tema.

Bibliografia

Breu llista comentada dels principals llibres, aquells que més aportacions han fet a la meva formació, relacionats amb el treball cooperatiu.

 

Treball cooperatiu / Aprenentatge basat en problemes / Exemples / Enllaços / Bibliografia /

hem estat aquí ...

.

 


 

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | | Blog Del 9 al 21 | ©2006 Ramon Grau