És el moment de valorar el treball realitzat i analitzar si hem assimilat els conceptes.

Completa aquesta autoavaluació:

 
Gens (0)
Poc (1)
Bastant (2)
Molt (3)
1. Has gaudit del treball        
2. Estàs satisfet de la teva feina        
3. Han millorat els teus coneixements amb aquesta activitat        
4. Has ampliat les teves habilitats informàtiques        
5. El treball en equip ha estat enriquidor        
TOTAL PUNTS  

PUNTUACIÓ

De 15 a 10 punts Felicitats! Estàs millorant molt.
De 9 a 5 punts Alguna cosa no ha funcionat. Penses que l'activitat és un rotllo?
De 4 a 0 punts Quin desastre!!! Potser hauries de parlar amb el profe i explicar-li perquè això no ha funcionat.

 

 

Històries dels nostres avis