Aquest Web Quest ha estat creat per Rubén Hernández professor de Ciències Socials.

Per a la realització de la Webques s'han consultat les fonts:

Les fonts utilitzades per desenvolupar els continguts han estat:

Històries dels nostres avis