1. Situar l’origen de l’ésser humà en la prehistòria; conèixer-ne l’evolució física i l’expansió pel planeta.
 2. Estudiar l’evolució de la prehistòria als territoris catalans.
 3. Analitzar els principals jaciments situats als territoris de Catalunya i valorar-ne la significació per al coneixement de la prehistòria.
 4. Distingir les diferents etapes de la prehistòria i reconèixer-ne les característiques que les defineixen.
 5. Reconèixer i comprendre les primeres manifestacions artístiques de la història de la humanitat.

 

 

 1. Explicació de l’estudi de la prehistòria i de la feina de l’arqueòleg.
 2. Descripció del procés d’hominització.
 3. Consideració per l’art paleolític, i valorar-lo per tres raons: pel valor artístic, perquè expressa els gustos, les necessitats i els sentiments d’una època, i perquè és el reflex de la creativitat humana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Competències generals

 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre

2. Competències específiques

 • Competència cultural i artística
 • Competència temporal

 

 

 

 

 

 

 

 

Històries dels nostres avis