OBJECTIU FINAL:

Es tracta d'investigar els fets històrics més importants del segle XX, emprant diverses fonts d'informació (orals, textos, vídeos,...)

 

GRUPS DE TREBALL:

Es tracta d'un treball en EQUIP, és a dir heu de:

  • Els equips seran d'un màxim de 3 alumnes
  • Compartir recursos
  • Responsabilitat individual
  • Potenciar les qualitats positives de cada integrant del grup i, per tant, rebutjar les negatives
  • Autocrítica constructiva

LA TASCA:

  1. Construir un eix cronològic amb els esdeveniments més importants del segle XX.
  2. Completar-ho amb una gravació en vídeo d'una entrevista a un avi del vostre equip. L'entrevista haurà de tractar sobre com a mínim 2 esdeveniments del s. XX que heu reflectit a l'eix.

 

Històries dels nostres avis