ACTIVITATS

Heu de presentar 2 activitats:

  1. Elaboració d'un eix cronològic amb els esdeveniments més importants del segle XX.
  2. Entrevista en vídeo a un avi del vostre grup.

 

PAUTES PER A REALITZAR L'EIX CRONOLÒGIC "El segle XX"

  1. Història d'Espanya
  2. Història mundial
  3. Art i cultura (pintura, escultura, arquitectura, música, cine, literatura,...)
  4. Societat (esport, moda, personatges,...)

 

PAUTES A SEGUIR PER A REALITZAR L'ENTREVISTA:

Abans de fer l'entrevista:

Alhora de fer la gravació:

Edició de la gravació:

 

FONTS RECOMANADES:

 

EXEMPLES D'ENTREVISTES:

1.

2.

 

 

Històries dels nostres avis