Emili Pujol, un servidor de l'art

Cacera del Tresor de música per a l'ESO

Ramon Llanes Bordes (2010) · rllanes@xtec.cat

Introducció - Preguntes - La gran pregunta - Recursos i enllaços - Guia didàctica

Introducció

Havíeu sentit a parlar d’Emili Pujol? De la trilogia de grans músics lleidatans: Enric Granados, Ricard Viñes i Emili Pujol, aquest darrer és, segurament, el més desconegut dels tres però, com descobrireu en aquesta petita recerca, la seva aportació a la història de la música i a la guitarra en particular ha estat molt important.

Aquesta cacera és una activitat complementària a una exposició itinerant sobre la figura de Pujol encara que la podeu treballar de manera independent. Els plafons de l’exposició s’han reconvertit en documents de text a partir dels quals, juntament amb diversos enllaços web, haureu de completar unes preguntes i elaborar un TREBALL.

Per començar a familiaritzar-vos amb la figura del gran guitarrista, mireu atentament aquest audiovisual creat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs que introdueix la visita a la sala on es guarda el llegat que el mestre Pujol va deixar a la ciutat de Lleida.

 

 

Preguntes

Desenvolupeu les 10 tasques següents:

  1. Feu un breu esbós cronològic de la vida d'Emili Pujol

  2. Investigueu sobre la figura de Francesc Tàrrega: vida i obra

  3. Expliqueu la tasca del Pujol intèrpret

  4. Expliqueu la tasca del Pujol compositor

  5. Expliqueu la tasca del Pujol musicòleg

  6. La viola de mà: origen i característiques

  7. Expliqueu la tasca del Pujol pedagog

  8. El llegat i la influència del mestre

  9. Audicions: de la viola de mà a la guitarra d'Emili Pujol

  10. Activitat d'ampliació (opcional): Qüestionari sobre l'exposició

   (per a l'ESO ) (per al Cicle Superior de Primària )

 

La gran pregunta

Atès tot l’anterior i segons la vostra opinió, quines creieu que són les principals aportacions d’Emili Pujol a la història de la música en general i a la guitarra en particular?

 

Recursos i enllaços

Plafons de l’exposició (en format pdf):

 1. Plafó 1: la infantesa

 2. Plafó 2: la consolidació d’una vocació

 3. Plafó 3: la maduresa

 4. Plafó 4: Pujol intèrpret

 5. Plafó 5: Pujol compositor

 6. Plafó 6: Pujol musicòleg

 7. Plafó 7: Pujol pedagog

 8. Plafó 8: Pujol poeta

 9. Plafó 9: El llegat

 10. Plafó 10: La influència del mestre

 

Adreces web:

Enciclopèdies /cercadors

Biografia
Francesc Tàrrega
La viola de mà
Càtedra Emili Pujol
Llegat
Ampliació
Reportatge sobre E.Pujol

(vida i obra - 50 ')

 

Lleida, 2010