LA DEMOCRÀCIA ATENESA

Text de S.G. i Manel Garcia

El nom de democràcia (demokratía) està format per composició dels mots démos "poble" i krátos "poder, sobrania" i designava un sistema polític en què la sobirania era en mans d'una assemblea composta per tots els ciutadans. Els atenesos d'època clàssica eren ja conscients de l'originalitat del seu sistema de govern i el seu orgull es manifesta en la superioritat que sentien enfront de les altres polis gregues o del despotisme de molts regnes bàrbars, tal com ens en podem adonar en les paraules que Tucídides posa en boca de Pèricles:

Pèricles, British Museum, Londres (S.G.).

"La nostra forma de govern no ha d'envejar res a les institucions dels pobles veïns, perquè som més aviat uns models que no pas uns imitadors d'altres. De nom és una democràcia, perquè l'administració està en mans, no d'uns pocs, sinó de la majoria. Però si la llei és igual per a tothom en els interessos particulars, és segons la consideració de què gaudeix cada ciutadà en alguna cosa, i no per raó de la seva classe, sinó del seu mèrit personal, que és preferit per a les funcions públiques, com tampoc per pobresa, si un pot fer servei a l'Estat, no li és destorb la seva obscura condició social [...]. Els nostres ciutadans es preocupen igual dels afers particulars que dels públics [...]. Perquè som els únics que tenim el qui no pren part en els afers públics, no per un tranquil, sinó per un inútil".

Tucídides, Història de la Guerra del Peloponnès, II 37, 1; 40, 2; traducció de Jaume Berenguer, Barcelona, Fundació Bernat Metge.

 

Història de la democràcia atenesa

Les institucions polítiques

La democràcia d'Atenes en perspectiva