LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES

La democràcia no va crear institucions diverses de les que havien existit o existien en altres règims. Les oligarquies solien tenir també una assemblea, un consell i uns magistrats anuals. La diferència rau en la selecció dels seus membres, en el seu funcionament i en la distribució de les seves competències. En les institucions democràtiques hi participaven tots els ciutadans homes. Per gaudir de la ciutadania s'havien de complir dos requisits: tenir pare i mare atenesos i ser major d'edat (18 anys). A la pràctica, però, s'accedia a l'assemblea als 20 anys perquè durant dos anys es feia el servei militar.

L'assemblea

El consell

Les magistratures

Els tribunals

 

Stoá o pòrtic a l'àgora d'Atenes (reconstrucció) (S.G.).