EL SUBJUNTIU DELS VERBS TEMÀTICS NO CONTRACTES

1. Present

Terminacions: formades per la vocal temàtica, però a diferència del present d'indicatiu llarga, i la desinència de persona.

  veu activa veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

-ω
-ς
-
-ωμεν
-ητε
-ωσι(ν)

-ωμαι
-
-ηται
-μεθα
-ησθε
-ωνται

Paradigma: verb λύω 'deslligar'

  veu activa veu mitjana-passiva
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λύω
λύς
λύ
λύωμεν
λύητε
λύωσι(ν)

λύωμαι
λύ
λύηται
λυμεθα
λύησθε
λύωνται

1. Aorist

1.1. Aorist sigmàtic

Terminacions: formades per -σ- i les mateixes terminacions de persona que el present de subjuntiu.

  veu activa veu mitjana
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

-σω
-σς
-σ
-σωμεν
-σητε
-σωσι(ν)

-σωμαι
-σ
-σηται
-σμεθα
-σησθε
-σωνται

Paradigma: verb λύω 'deslligar'

  veu activa veu mitjana
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λύσω
λύσς
λύσ
λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι(ν)

λύσωμαι
λύσ
λύσηται
λυσμεθα
λύσησθε
λύσωνται

1.2. Aorist temàtic

Terminacions: les mateixes que el present de subjuntiu. L'única diferència respecte del present és el tema d'aorist.

Paradigma: verb λείπω 'abandonar'

  veu activa veu mitjana
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

λίπω
λίπς
λίπ
λίπωμεν
λίπητε
λίπωσι(ν)

λίπωμαι
λίπ
λίπηται
λίπμεθα
λίπησθε
λίπωνται