EL GÈNERE LÍRIC

La lírica moderna s'entén per aquella poesia amb la qual l'autor expressa els seus propis sentiments. Aquesta definició, però, no serveix per descriure tota la lírica de l'antiguitat. És difícil donar una definició de la lírica antiga, ja que inclou diferents tipus de poesia. Es pot dir que la lírica és poesia adreçada per un jo a un tu, en el qual es vol influir.

La majoria de les vegades la lírica tenia acompanyament musical: es cantava acompanyada de la lira -d'aquí el nom- o de flauta doble. En públic -en festivals o altres manifestacions- o en privat -sobretot en els banquets. Mentre que l'èpica està composta sempre amb el mateix tipus de vers, la lírica presenta estructures mètriques diferents, de manera que es poden establir diversos subgèneres de poesia lírica grega segons la mètrica i altres trets com el tema, la manera de ser interpretada, l'acompanyament musical, el dialecte...:

  • lírica coral: era cantada per un cor (amb solista o sense) i acompanyada de dansa,
  • oda: cantada per una sola persona, generalment en l'àmbit privat,
  • iambe: molts cops tenia una intenció satírica o sexual,
  • elegia: sovint eren composicions amb intenció moral o política o cants funeraris.

Moltes composicions líriques tenen una estructura en tres parts: proemi, centre -constituït sovint per un mite- i epíleg. Els mites apareixen generalment no pas en forma narrativa sinó sota la forma d'al·lusions.

Igual que l'èpica la lírica també prové d'una tradició oral i és tan antiga com ella, però els primers testimonis escrits són una mica posteriors, de finals del segle VIII a.C. Des d'aleshores fins al segle V a.C. es desenvolupa la lírica grega arcaica. Pocs textos de la lírica arcaica han arribat per la via de transmissió habitual de la literatura antiga, els còdexs o manuscrits medievals, sinó que molt sovint es coneixen els poemes o els fragments de poemes pels papirs recuperats al desert d'Egipte des del segle passat fins a l'actualitat.

 

 

Poeta líric, s. II d.C., còpia romana d'un original grec, Musée du Louvre, París (S.G.)