EL MATRIMONI

 

El matrimoni segons el dret romà

Les noces

El pater familias

La mater familias o matrona

Matrimoni i amor