Introducció
Tasca
Procés
Avaluació
Conclusions
Crèdits
Guia didàctica

Tasca

La feina que haureu de fer tot al llarg d'aquest webquest consistirà en treballar en equips de guionistes per fer un projecte de pel·lícula: haureu de triar un mite i cercar-ne informació amb l'objectiu d'elaborar un esborrany d'un argument a partir del mite escollit i de crear el perfil de cadascun dels personatges principals de la pel·lícula, per als quals haureu de proposar actors per fer-ne els papers. Finalment haureu de realitzar una presentació oral del vostre projecte amb el suport d'un PowerPoint o d'una pàgina web davant dels productors per tal que puguin elegir aquell que tingui més probabilitats d'èxit.

 

 

Introducció
Webquest
Procés