Introducció
Tasca
Procés
Avaluació
Conclusions
Crèdits
Guia didàctica

Avaluació

Rúbrica de l'avaluació del treball escrit

Aspectes
Fluix
1
Acceptable
2

3
Excel·lent
4
Puntuació

Recerca d'informació

20%

Poc esforç en la recerca i pobresa dels materials trobats. S'aprecia un esforç en la recerca dels materials utilitzats, tot i que no sempre són els més adients. En general hi ha hagut un esforç a buscar els materials i s'han sabut seleccionar. S'ha fet una bona recerca de materials i s'han triat els millors.

 

 

 

Elaboració del contingut

25%

El contingut ha estat tan sols reproduït sense una mínima reelaboració El contingut ha estat poc elaborat i no s'adapta gaire a les condicions del treball que es demanava. El contingut ha estat força elaborat per adaptar-lo a les condicions del treball que es demanava. El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament original.

Organització del contingut

10%

Confús, incomplet i sense una direcció clara. Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells. L'organització és adequada i estan  relacionades  entre si. Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.

Llengua

10%

Ple de faltes d'ortografia i amb força dificultats d'expressió. Amb faltes d'ortografia i dificultats d'expressió.

Poques faltes ortogràfiques i bastant claredat d'expressió.

Correcció ortogràfica i expressió clara i fluida.

Presentació formal

10%

Descurada i no atractiva. Correcta però poc atractiva. Acurada i  visual. Ben treballada i  visualment atractiva.

Treball en grup

10%

Treball massa individual. No  hi ha relació entre les  seccions S'aprecia una mica de col·laboració en l'estructura global. Les tasques  individuals estan relacionades entre si. El document  mostra  discusió i  planificació  conjunta.

Crèdits

5%

No es reconeix l'origen de molts materials emprats. Es reconeix l'origen d'una bona part dels materials emprats. Es reconeix l'origen de la gran majoria dels materials emprats. Es reconeix l'origen de tots els materials emprats.

Rúbrica per avaluar la presentació oral

 

Aspectes
Fluix
1
Acceptable
2

3
Excel·lent
4
Puntuació

Exposició

35%

Poc clara.  Difícil de seguir.  Clara  i entenedora, en general. Fluida. El públic segueix amb interès. To de veu apropiat i llenguatge precís. S'ha fet participar al públic.

Materials de suport

35%

Pocs i no gaire  encertats. Adequats, encara que no els han sabut aprofitar. Adequats. Han ajudat a entendre els
conceptes.
Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport.

Treball en grup

30%

Massa individualista La presentació no ha estat prou planificada Tots els membres mostren conèixer la  presentació global. La presentació mostra planificació i treball de grup.

 

Rúbrica de l'avaluació del treball individual

Aspectes
Fluix
1
Acceptable
2

3
Excel·lent
4
Puntuació

Contribució  al grup

50%

Mínima implicació en el treball comú o tendència a obstaculitzar-lo. Implicació mitjana en el treball comú. Bona participació en el treball comú amb aportació d'idees. Implicació total en el treball comú amb una aportació contínua d'idees i iniciatives.

Actitud durant les hores de treball

50%

Passivitat i tendència a distreure's o crear conflictes. En general participa en el treball. Activa i positiva. Activa, positiva i sense distraccions.

 

Procés
Webquest
Conclusions