Introducció
Tasca
Procés
Avaluació
Conclusions
Crèdits
Guia didàctica

Conclusions

Ara, acabat el treball, adoneu-vos que heu transformat un relat provinent de l'antiguitat en un producte per al món actual: el projecte d'un pel·lícula destinada a batre rècords de taquilla. Encara que estigui basat en un mite d'un passat remot, el resultat és un producte nou, que compleix una funció completament diversa en una societat molt distinta i que utilitza el llenguatge i les convencions propis d'un art i un gènere diferents. Mentre que el mite va néixer amb un valor religiós i la finalitat d'interpretar el món en què es va generar, la pel·lícula que heu projectat tindrà, segurament, l'objectiu principal d'entretenir els espectadors.

Ara podeu comprendre millor com es manté i es renova la tradició a través dels segles des del món grec a l'actualitat, tot adaptant-se als canvis culturals i socials.

 

 

Avaluació
Webquest
Crèdits