Introducció
Tasca
Procés
Avaluació
Conclusions
Crèdits
Guia didàctica

Procés

ORGANITZEU-VOS

Un cop formats els equips de guionistes, heu de discutir entre vosaltres quin mite considereu més interessant per filmar-ne una pel·lícula. Teniu tres possibilitats:

Mort i venjança d'Agamèmnon El rei Agamèmnon torna al seu regne després de destruir Troia, i és assassinat per la seva esposa, Clitemnestra, i l'amant d'aquesta Egist. Al cap dels anys els fills d'Agamèmnon, Orestes i Electra vengen el seu pare matant la seva pròpia mare.
El retorn d'Ulisses Després de la guerra de Troia Ulisses (Odisseu) inicia el seu retorn a l'illa d'Ítaca, el seu regne, en el qual l'espera la seva muller Penèlope. Però el seu viatge es retarda deu anys pels molts obstacles i proves que ha d'anar superant: el ciclop Polifem, el descens als inferns, les sirenes...
El viatge d'Eneas Eneas, príncep troià, aconsegueix escapar de la destrucció de Troia i encapçala un grup de supervivents que naveguen a la recerca d'un lloc per fundar-hi una nova ciutat. Finalment s'establiran a Itàlia i seran els avantpassats dels romans.

 

Tingueu en compte que entre els projectes de tots els equips heu de cobrir els tres mites. No podeu deixar cap mite sense pel·lícula.

 


 

PRIMER PAS

 

 


 

Quan haureu escollit el mite per al vostre projecte heu de buscar informació per tenir el material bàsic per començar a treballar. Podeu consultar diversos recursos, siguin llibres o webs. Tingues en compte que pots haver de complementar el relat principal del mite en si amb alguns personatges o dades que, en els llibres o webs que consultis, apareguin en l'explicació d'altres mites.
bibliografia
aracniografia
  • C. FALCÓN - E. FERNÁNDEZ-GALIANO - R. LÓPEZ, Diccionario de la mitología clásica, Madrid, Alianza Editorial, 1980.
  • M. GRANT - J. HAZEL, Diccionari de mitologia clàssica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997.
  • P. GRIMAL, Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1981.

SEGON PAS

 


 

Cerqueu si s'han fet pel·lícules o sèries televisives anteriorment sobre el mateix mite. Busqueu també algunes obres artístiques i literàries de tots els temps basades en aquest mite: ceràmica grega, pintures, escultures... Deseu les imatges que penseu que podeu necessitar. Això us ajudarà a caracteritzar els personatges i a inspirar-vos per a l'argument.
bibliografia
aracniografia
  • I. AGHION - C. BARBILLON - F. LISSARRAGUE, Guía iconográfica de los héroes y dioses de la antigüedad, Madrid, Alianza editorial, 1997.
  • R. ESPAÑA, El peplum. La antigüedad en el cine, Barcelona, Glénat, 1997.
  • R. MARTIN, Diccionario de la mitología clásica, Madrid, Espasa Calpe, 1998.
  • J. SARIOL - S. CUCURELLA - C. MONCAU, La mitologia clàssica. Literatura, art, música, Barcelona, Barcanova, 1994.

TERCER PAS

 


 

Escriviu un esborrany de l'argument sobre la base del mite. Podeu introduir-hi canvis en el relat del mite, però heu de justificar-los tot indicant què és el que aporten a la narració: per exemple si els canvis donen més emoció a l'argument, si permeten abreujar el relat o si serveixen per orientar la pel·lícula cap a un sentit determinat... Penseu en tot moment que es tracta d'una pel·lícula i, per tant, heu de procurar adaptar el mite a les característiques del llenguatge cinematogràfic i, potser, a les convencions del gènere en el qual volgueu situar la pel·lícula (cinema d'acció, d'intriga, d'aventures, comèdia, etc.). Recordeu que vosaltres sou guionistes i, naturalment, només esteu obligats a tenir en compte aquells aspectes d'un film que afecten al guió, com l'espai, el temps i l'estructura.

aracniografia


QUART PAS

 


 

Descriviu el perfil de cadascun dels personatges principals de la pel·lícula: com han de ser físicament i quin podria ser el seu caràcter d'acord amb la seva actuació en el mite o els mites en els quals participa. A partir d'aquí feu una proposta de quins actors podrien fer-ne els papers i justifica'n la tria a partir del sexe, l'edat, els trets físics, la seva manera d'actuar o els personatges que han interpretat en pel·lícules anteriors.

aracniografia


CINQUÈ PAS

 


 

Prepareu els materials que heu treballat: esborrany de l'argument i perfil dels personatges en dues versions:

  • Versió completa en un document imprès, elaborat en processador de textos (Word o altre), per entregar al professor.
  • Presentació oral amb el suport d'un document de PowerPoint o d'una pàgina web realitzada amb un editor HTML (Dreamweaver, Word o Front Page).

Recordeu-vos de mirar a l'apartat d'avaluació quins requisits han de tenir el treball escrit i la presentació oral.

aracniografia

 

Tasca
Webquest
Avaluació