Comptant escuradents

Icona iDevice Enunciat del problema
Disposem d'una pila d'escuradents i formem sanefes de triangles amb ells: amb un triangle, amb dos triangles, amb tres triangles...

Per un triangle necessitem tres escuradents.

Per dos triangles en necessitem cinc.

Per tres triangles en necessitem set...

Quants escuradents necessitarem per formar una sanefa de n triangles?


Icona iDevice Reflexió i debat

Començarem amb un treball de reflexió sobre el disseny del programa adequat perquè l'Scratch dibuixi la figura dels escuradents i compti quants n'hem fet servir.

No ho pensarem amb escuradents sinó amb segments, així:

triangles

  • Començarem dibuixant un triangle i després cada vegada que premem l'espaiador completarem el triangle següent
  • Procurarem que el programa dibuixi una línia tota seguida, sense aixecar el llapis del paper.
  • Farem servir les variables següents:
  • Una per la mida que volem donar als costats dels triangles perquè n'hi càpiguen força a la pantalla
  • Unes altres per comptar el nombre de triangles i el nombre de segments dibuixats fins aquell moment

Anoteu a la llibreta la vostra proposta i les reflexions que trobeu interessants del debat que es farà en la posada en comú.


Icona iDevice Una solució per analitzar com funciona
Icona iDevice Proposta de variació del programa anterior
  • Recordeu com es pot fer perquè el programa pregunti el valor d'una variable, que serà el nombre total de triangles que voleu dibuixar, calculeu tot seguit la longitud  adequada per als costats del triangle (que hi càpiguen tots però tan grans com sigui possible)  i aprofiteu després una comanda de repetició perquè es dibuixin els triangles “tots de cop”.
  • Interessa també que substituïu el còmput del nombre de segments dibuixat per una fórmula que el doni.

Si no reeixiu o per analitzar com està fet el programa i passar ràpidament a la proposta següent, engegueu escuradents2.sb

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Programem amb Scratch!