Engegem l'Scratch!

Icona iDevice Presentació
En aquests exemples que hem comentat ja es constata la necessitat que un llenguate de programació permeti...
  • escriure de manera clara les ordres o comandaments que li fem a l'ordinador
  • que li puguem dir a l'ordinador que repeteixi una instrucció algunes vegades
  • que sigui possible donar-li a l'ordinador ordres condicionades al resultat d'alguna observació.
  • que es puguin guardar valors numèrics, fer càlculs amb aquests valors i utilitzarar els resultats

Feu clic la imatge següent per veure una presentació del programa Scratch. Un cop oberta la presentació, aneu fent clic al botonet verd amb fletxa fins arribar al final de tot:

Interfície Scratch

Ara engegarem el programa Scratch que, com ja hem dit, serà l'entorn on treballarem, que ja incorpora un llenguatge de programació que ofereix les possibilitats esmentades,... i moltes més!


Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Programem amb Scratch!