Disseny de programes

Icona iDevice La truita de patates

Molts llibres d'introducció als llenguatges de programació comencen amb aquest exercici (o un altre de semblant):

  • Redacta les instruccions per dir com ho faries per fer una truita de patates.

Icona iDevice Moviment "trianglular"
  • Ara imagina que has de donar a un robot les instruccions perquè circuli descrivint un triangle equilàter. Les ordres que li pots donar són les d'avançar la distància que vulguis i fer-lo girar l'angle que vulguis, i que faci les coses que tu li dius, i que ho faci tantes vegades com li indiquis.  Ànim!

Icona iDevice Moviment "poligonal"

Ara ho generalitzarem. 

  • Primer has de preguntar a un company o companya de quants costats vol un polígon regular i després (respectant aquest nombre de costats, que tindràs guardat, i fent els càlculs  que facin falta) ja pots passar a donar les ordres al robot (que has de tenir preparades en general, per aplicar-les directament al número de costats que t'hagin dit)

Icona iDevice Sumes amb dues xifres

En un llenguatge d'alt nivell no solament podem donar ordres diguem-ne “geomètriques” o “de moviment” sinó que també podem fer operacions i altres manipulacions de dades. Tot seguit en comentem un exemple:

  • Intenta explicar-li a un nen petit, que només sap sumar números d'una xifra, com ho ha de fer per sumar un número de dues xifres amb un altre número de dues xifres i escriure correctament el resultat.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Programem amb Scratch!