Practiquem una mica!

Icona iDevice Modificant el primer programa
  • Practiqueu fent alguns canvis en el programa del triangle, en els tres aspectes que acabem de comentar i, si voleu, en algun altre de la presentació. Per exemple podeu fer que es comenci sempre en el punt (-100,-100), que el primer costat que es dibuixa sigui horitzontal i que els costats del triangle siguin de 180 passos.

Icona iDevice Ara farem un quadrat
  • Refeu el programa anterior per dibuixar un quadrat que comenci en un punt aleatori de l'escenari però amb els costats paral·lels als marges de la pantalla. Podeu guardar el programa.

Icona iDevice I ara un hexàgon
  • Ara us demanem que elaboreu un programa (o modifiqueu l'anterior, és clar) perquè faci un hexàgon que tingui un vèrtex en el centre de l'escenari (punt (0,0)) i la inclinació del primer costat, com en el primer exemple que heu vist del triangle, surti a l'atzar. Novament podeu guardar la feina.
Nota: Calculeu bé les mides que ha de tenir l'hexàgon perquè no "xoqui" amb els límits de l'escenari!

Icona iDevice Solucions

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Programem amb Scratch!