Entrar valors des del teclat

Icona iDevice Reflexió

També hi ha la possibilitat de donar valor a una variable fent que el programa la pregunti perquè l’escrivim des del teclat. A continuació mostrarem un programa que pregunta de quants costats volem un polígon i després el dibuixa. Però sempre, abans de fer un programa, s'ha de pensar una estona per fer el disseny al més acurat possible.

Així doncs, si sabem quants costats ha de tenir un polígon regular i ho tenim guardat a la variable num_costats:

  • Quantes repeticions del procediment “que dibuixi un costat i giri” haurem de fer per dibuixar el polígon regular de num_costats costats? (Fàcil, oi?)
  • Penseu quin angle haurem de girar per passar d'un costat al següent.
Icona iDevice Observació de les comandes del programa
  • Quan ja ho hagueu pensat, baixeu el programa poligon_regular_previ.sb, obriu-lo amb Scartch i estudieu com es fa per preguntar un valor numèric a l’usuari i emmagatzemar-lo en una variable, vegeu com es poden fer servir els resultats de les operacions que hem pensat i comproveu si funciona: dibuixa el polígon regular que li demanem?
poligon previIcona iDevice Us proposem una variació del programa anterior

Modifiqueu el programa anterior:

  • Afegiu una nova variable long_costats que ja podeu pensar què representarà i on haurà d'anar situada en el programa anterior.
  • Feu que la long_costats depengui del nombre de costats, que com més costats tingui el polígon la longitud del costat sigui més curta; inventeu una fórmula que compleixi aquest objectiu.
Icona iDevice Com ha de ser el número de costats d'un polígon?

Una tasca que és molt important en els programes d'ordinador, quan es demana que l'usuari entri un valor, és la d'assegurar-nos que el valor que s'ha entrat és coherent amb allò que ens interessa.

  • Quines condicions creieu que s'haurien d'imposar a num_costats?
Icona iDevice Activitat
Podeu baixar l'arxiu font poligon_regular.sb, obrir-lo amb Scratch i estudiar-hi com s'ha fet per imposar que es compleixin aquestes condicions.
 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Programem amb Scratch!