"Les esposalles dels Arnolfini"   (de Jan van Eyck, 1434. National Gallery, Londres)  
 

La pintura de la Baixa Edat Mitjana s'independitza de l'arquitectura per mitjà de la taula, esdevenint objecte d'ornament de la casa burgesa. El burgès és gremial i urbà: individualista i enèrgic, no se sotmet fàcilment al feudal. Es deleix pel lucre. Desitja el confort i la bona vida; omple casa seva de comoditat. Fa despesa: compra mobles, quadres, tapissos i catifes amb els quals decora les habitacions.

A les ciutats, impulsa el comerç i la indústria, és crític. El burgès és un home lliure que es guanya el pa amb el seu esforç i no se sent obligat amb el senyor feudal. Viu dels diners i posa el seu orgull en la habilitat personal per a aconseguir-lo i fer-lo créixer. Apareixen els bancs i el comerç a gran escala. Els burgesos acaben imposant-se al feudalisme, elaborant la seva pròpia legislació i Consell municipal. Aquells que aconsegueixen acumular riquesa esdevenen oligarques. 
 

 Glossari
 Mediateca