CENTRAL HIDRÀULICA REVERSIBLE ESTANYGENT-SALLENT o central de Capdella

Esta situada en la part nord de la província de Lleida en el terme municipal de Torre de Capdella, és la primera central de bombeig pur que es va instal.lar de Catalunya. En aquest procés de bombeig/generació, en el que l'aigua sempre és la mateixa i es traspassant alternativament de l'embassament superior a l'inferior i viceversa. Mitjançant dues canonades paral.leles, una de bombeig i l'altre de generació.

La seva potència total és de 415.000 kW, és la central hidràulica de més potència de la regió i una de les més importants de la nació.

La utilitat d'aquesta central és:

- Garantitzar la regulació del seu sistema

- Cobrir les puntes de consum de la forma més econòmica possible.

En aquesta central s'utilitzaran els excedents d'energia preferent (hidràulica, nuclear i de carbó) durant les hores de mínima demanda (hores vall) per elevar, mitjançant bombejament a un embassament superior un volum d'aigua determinat i acumulat en un embassament inferior. Aquest volum d'aigua serà utilitzat, posteriorment, per produir energia, durant les hores de màxima demanda (hores punta) i segons el regim de càrrega que imposin les necessitats de regulació i cobertura de puntes d'energia.

La central de Capdella esta en servei des de l'any 1914, es troba en l apart alta de l avall del Famicell, sent la seva potència màxima de 26.000 kW i treballant en un salt brut de 836 m. La seva conca d'alimentació es troba per damunt de la cota 2100 i es recull en 28 llacs units mitjançant canals i galeries que la condueixen a l'embassamnet d'Estanygent, que es va fer més gran per ser col.lector general. Des d'aquest lloc en un canal lliure de 4.848 m. de longitud es conduïda la seva aportació a la càmera, on s'inicien les 2 canonades que condueixen l'aigua a les turbines de la central.

La presa d'Estanygent és de formigó revestida exteriorment amb mamposteria de granit, del tipus de gravetat en curva, la seva longitud total és de 188,20 m. i la seva alçada màxima de 20 m. creant un embassament de 3,29 hm3 utils. I la presa de Sallentés d'escollera de pizzarra amb pantalla asfàltica impermeable. La seva longitud de coronació és de 397,58 m i la seva amplada de 10 m., sent la seva alçaria màxima 89 m.

Aquesta central esta allotjada en una caverna excavada en l'interior de l'escarpada vessant que forma el circ de Sallent. Esta situada en una zona de transició granit-pizzarra i amb un recobriment d'uns 90 m. de roca. Les seves dimensions totals són 84,60 m. de longitud, 19,50 m. d'amplada i 37 m. d'alçada en la seva part més profunda. Al llarg de la sala de màquines hi ha 2 grues ponts.

La central de Capdella esta integrada per 4 grups d'eix vertical constituits cada un d'ells per una turbina-bomba reversible i un generador-motor, les seves característiques nominals són:

TURBINA-BOMBA
SALT BRUT MÀXIM 400,7 m.
SALT BRUT MÍNIM 361,6 m.
SALT BRUT NOMINAL 377,7 m.
TIPUS Francis reversible
  GENERACIÓ BOMBEIG
POTÈNCIA MÀXIMA C / UT 117,0 MW 100,4 MW
CABAL MÀXIM C / UT 32,8 m3/s 25,8 m3/s
POTÈNCIA NOMINAL C / UT 106,8 MW 99,2 MW
CABAL NOMINAL C / UT 31,6 m3/s 24,6 m3/s
VELOCITAT 600 min -1 600 min-1

 

 

GENERADOR MOTOR
TIPUS Trifàsic, pols massissos eix vertical
TENSIÓ 15,5 kV
POTÈNCIA APARENT 125 MVA
FREQÜÈNCIA 50 Hz
ARRANC. COM MOTOR directe

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA INSTAL.LACIÓ
CAPACITAT EMBASS. SUPERIOR 3,00 hm3
CAPACITAT EMBASS. INFERIOR 5,40 hm3
SALT BRUT MÀXIM 400,70 m
CABAL TOTAL. TURBINATGE 125 m3
CABAL TOTAL. BOMBEIG 96 m3
NÚM. DE GRUPS 4
POTÈNCIA. TURBINATGE 103.800 kW
POTÈNCIA . BOMBEIG 97.700 kW