L'ESCOLA
EL POBLE
ACTIVITATS
LA REVISTA
ENLLAÇOS
   
 

 

Editorial ................................................................................. 2

Trencadís ............................................................................... 3

Reportatge ............................................................................... 4

Qui és el geni? .......................................................................... 6

Descobrim-lo ...........................................................................10

I si fem un passeig modernista ................................................. 15

Gaudí a internet .......................................................................19

Mirem i comparem ...................................................................21

Gaudí m'inspira ....................................................................... 22

I si en voleu més ......................................................................26

Els pares diuen ........................................................................27