Aula d'acollida
Aula d'acollida

L'escola compta amb una aula d'acollida amb espai propi i dotació de mitjans informàtics i altres materials didàctics.

Els objectius de l'aula són:

  • Facilitar el coneixement de l'entorn social i educatiu en el qual els alumnes s'integren.
  • Assolir un nivell bàsic de comprensió i expressió en llengua catalana a fi de facilitar la comunicació de l'alumne nouvingut amb el medi en el qual s'ha de relacionar.
  • Supervisar que els alumnes nouvinguts participin en totes les activitats escolars amb la resta del grup: treballs especials sorgits al llarg del curs (decoració de l'escola, etc.), sortides, visites, colònies, aportacions de material per fer treballs especials...
  • Introduir-los en la descoberta i el coneixement de l'entorn de l'escola i del món cultural en el qual viuen.
  • Assegurar un procés d'escolarització normalitzat.
  • Facilitar que els alumnes nouvinguts se sentin còmodes al medi escolar, sigui quin sigui el seu origen familiar, social i cultural.
  • Potenciar l'intercanvi i la relació entre tots els alumnes com a font d'enriquiment mutu.

Correllengua 2013

L'alumnat del Torrent d'en Melis ha participat un any més en el Correllengua del Guinardó elaborant i llegint un manifest per a l'acte.

Cartell Correllengua 2013
Correllengua 2013
Correllengua 2013
Correllengua 2013
Correllengua 2013
C/ Varsòvia, 147-161, 08041, Barcelona | Tel. 93 435 33 91 | ceiptorrentdenmelis@xtec.cat