Funcionament

Horaris i calendari (2013-2014)

HORARI ESCOLAR HABITUAL

Matins de 9.00 a 12.30 i tardes de 15.00 h a 16.30 h.

RECORDEU QUE:

  • Cap alumne/a no pot sortir sol/a de l'escola sense una autorització signada per la família. Només poden disposar d'aquesta autorització els alumnes a partir de 3r de Primària.
  • Si un alumne dels primers cursos ha de ser recollit regularment per persones diferents dels pares, tutors, germans més grans, familiars, etc., s'haurà d'omplir l'imprès d'autorització que trobareu a Consergeria i entregar-lo al seu mestre o la seva mestra.
  • L'alumnat que, per alguna causa, s'incorpori fora de l'horari habitual, ho haurà de justificar per escrit.

CALENDARI

Podeu consultar calendari escolar d'enguany a la coberta posterior de l'agenda dels alumnes.

Normes de funcionament

Assistència

És necessari que les famílies comuniqueu a l'Escola, el mateix dia (per trucada telefònica o nota escrita) qualsevol falta d'assistència del vostre fill/a. En cas d'absències repetides i no justificades de l'alumnat d'educació obligatòria el centre es posarà en contacte amb la família per tal d'assabentar-los de la situació. Si aquesta mesura no millora l'assistència de l'alumne, la direcció del centre ha de comunicar aquesta situació als serveis socials.

Bates

Els nens i nenes duen bata a Educació Infantil i a Cicle Inicial. Cal cosir-hi una veta amb el nom. Per el servei de menjador és necessari tenir una altra bata des de P3 a tercer.

Educació física

Cal portar xandall o pantalons curts, "vambes" i sabatilles de gimnàstica, així com la bossa amb els recanvis necessaris i tovallola a tota la Primària. Com a novetat a partir d'aquest curs no serà obligatori portar les sabatilles de psicomotricitat.

Esmorzar

És aconsellable que els nens i les nenes vinguin ben esmorzats de casa, especialment al Parvulari, donat que a l'Escola dinen a primera hora del migdia, però també per que incideix en el rendiment escolar. Per raons alimentàries i d'higiene, no és permès de portar llaminadures a l'Escola, ni tan sols pels aniversaris.

Aquest curs institucionalitzem el "Dia de la fruita a l'escola": els dimecres, els nens i nenes de tots els cursos portaran de casa fruita per esmorzar. L'alumnat de parvulari en portarà cada dia, com ja es feia el curs passat.

Sanitat - Malalties

Donat que l'escola és un lloc on es poden transmetre amb facilitat algunes malalties, caldrà que totes les famílies quan detectin alguna malaltia contagiosa, febre... s'abstinguin de portar els nens/es a l'escola fins que el metge no els ho permeti.

Sanitat - Polls (pediculosi)

Cal que reviseu de manera periòdica els caps dels vostres fills o filles per detectar la possible presència de polls i posar-hi remei. En cas d'infecció cal que aviseu el tutor o tutora, que aplicarà les mesures per evitar el contagi a la resta d'alumnes. Recordem que, per al tractament de la pediculosi, cal eliminar les llèmenes manualment.

Administració de medicaments a alumnes

"Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d'aportar un escrit on es demani i s'autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu."

[Resolució de 30/6/2008, Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres educatius públics (curs 2008-2009)]

Aquest curs, el Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir el paracetamol a la farmaciola de les escoles de Catalunya, amb les recomanacions següents:

  • Davant d'un infant amb febre de 38 graus centígrads o més, l'escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.
  • Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 graus centígrads, es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d'efectes secundaris.
  • Un infant amb febre no pot quedar-se a l'escola i cal que la família el vingui a recollir, fins i tot si no es tracta d'una urgència.

Per poder administrar aquest medicament, cal tenir l'autorització del pare, mare o tutor legal.

Sortides

Atenent a l'actual Normativa del Departament d'Educació, "Als alumnes que participin en activitats fora del Centre, els caldrà autorització escrita del seu pare, la seva mare o representants legals, no podent participar-hi sense aquest requisit" (Cal que hi consti el DNI de la persona que ho autoritza).

C/ Varsòvia, 147-161, 08041, Barcelona | Tel. 93 435 33 91 | ceiptorrentdenmelis@xtec.cat