El pi d'en Melis
Trets d'identitat

El CEIP Torrent d'en Melis es defineix com una escola pública, catalana, laica, democràtica i arrelada en el seu entorn (el barri del Guinardó), conceptes que vertebren cadascuna de les seves activitats.

A més, el projecte educatiu del Torrent estableix les següents característiques o trets d'identitat de l'escola:

  • Inclusivitat: El Torrent és una escola inclusiva, on poden aprendre junts alumnes diferents, proporcionant a cada noi o noia un aprenentatge personalitzat, d'acord amb les seves necessitats educatives. L'atenció a la diversitat, en forma de Tallers, Agrupaments, Racons i altres opcions metodològiques, és una de les nostres prioritats, des de P3 fins a Sisè.
  • Pluralitat: Som una escola plural i participativa on, per mitjà de les Assemblees de classe i de l'Assemblea de Delegats i Delegades, l'alumnat pot fer sentir la seva veu i participar en la construcció de la vida escolar.
  • Acolliment: Ens definim com una escola acollidora, que promou els valors del diàleg, la convivència i l'educació intercultural; on tothom pot aprendre en funció de les seves capacitats i on tothom es pot trobar bé.
  • Innovació: Basem l'aprenentatge en la recerca, per tal que els nens i nenes puguin investigar, descobrir i comunicar el coneixement. Treballem de cara a l'assoliment de les competències necessàries perquè l'alumnat pugui utilitzar els coneixements apresos per a la comprensió i resolució de situacions noves. Per això, volem potenciar l'esforç i el treball cooperatiu i plantejar metodologies i formes de treball interdisciplinars i globalitzades.
C/ Varsòvia, 147-161, 08041, Barcelona | Tel. 93 435 33 91 | ceiptorrentdenmelis@xtec.cat