Projectes

Un dels objectius de la nostra escola és fer que l'alumnat sigui protagonista del seu propi procés d'aprenentatge, tot estimulant la seva curiositat, motivació i interès per descobrir coses noves al mateix temps que obrim, a partir d'aquests elements, un procés de reflexió.

Aquesta concepció de l'aprenentatge pot quedar reflectida en diferents tipus de treballs, més o menys globalitzats segons els objectius, les matèries o l'edat de l'alumnat: quan parlem de projectes, treballs de recerca o centres d'interès, tenim al davant eines que han de permetre als nens i nenes avançar en la construcció del coneixement i en l'assoliment de les competències bàsiques.

Aquestes metodologies, a més, potencien el treball en equip de lalumnat, la col·laboració i laparticipació de totes i tots, fomentant la comunicació i el diàleg que faran possible la integració dels aprenentatges.

En aquesta secció us en presentem una petita mostra. Podeu accedir als projectes de cada cicle fent clic a les pestanyes superiors o bé mitjançant els enllaços següents:

C/ Varsòvia, 147-161, 08041, Barcelona | Tel. 93 435 33 91 | ceiptorrentdenmelis@xtec.cat