mestres


Educació Infantil
Educació Primària
Mestres Especialistes i de suport

Primer A Maria Carme Carné (Coordinadora del cicle inicial)
Primer B Carme Seró
Segon A Natalia Moreno
Segon B Isabel Roa
Tercer A M. Asunción Hernando
Tercer B Manoli Arias
Quart A Mercè Rovira
Quart B Anna Serra (Coordinadora de cicle mitjà)
Cinquè A Pilar Martín
Cinquè B Rafael Brualla (Coordinador de cicle superior i riscos laborals)
Sisè A Àlvar Vicente
Sisè B Anna Boned