mestres


Educació Infantil
Educació Primària
Mestres Especialistes i de suport

P3-A
Anna M. Ramírez (la substitueix Noemí Giménez)
P3-B
Maite Marsiñach
P4-A
Eva Miró (Coordinadora d'educació infantil)
P4-B
Jessica Bueno
P4-C
Núria Morales
P5-A
Mercè Cabrera
P5-B
M. Lluïsa Gutiérrez