mestres


Educació Infantil
Educació Primària
Mestres Especialistes i de suport

Música
Sandra Valero
Llengua estrangera: Anglès
Núria Guirao
Jordi Àlvarez
Educació Física
Alfredo García
Quim Moral
Educació Especial
Anna M. Talarn
Jordi Àlvarez / Carme Solé
Religió Catòlica
Imma González
Altres mestres
Àlex Alfageme
Fina espín
Carme Solé
Josep Valls
Marisa Arias
Tècnica d'ed. infantil Marta Busquets
Director
Àlex Alfageme
Cap d'estudis
Maite Marsiñanch
Secretari
Àlvar Vicente