| Experiments | Galeria de Fotos | Glossari | Jocs | Pedagogia | Problemes | Sortir|


La matèria
Qualsevol cosa que sigui feta de matèria té massa, per tant, es pot mesurar la quantitat de matèria d'un cos mesurant-ne la massa, és a dir, "pesant-lo". La matèria es pot presentar habitualment, en tres estats: sòlid, líquid o gasós. Els sòlids, els líquids i els gasos són formes o estats de la matèria diferents. Així, l'aigua pot estar sòlida (gel), líquida, (al mar) i gasosa (en forma de núvols).

Mescla 
heterogènia

Mescla
homogènia  

Cada tipus de matèria en particular s'anomena substància. El ferro i l'aigua són substàncies, però la major part dels materials són fets d'una mescla de substàncies. Fixem-nos, per exemple, en les etiquetes que porten les camises, les faldilles o els pantalons: potser alguns són fets exclusivament de cotó (com els texans) o únicament de llana (com els jerseis d'angora), però d'altres estan fets amb mescles: uns pantalons poden estar composats per un 60% de llana i un 40% de poliester. Adonem-nos que, en ser una mescla, hem d'especificar la proporció de cadascuna de les substàncies. Segons quina sigui aquesta proporció la roba tindrà unes propietats o unes altres (s'arrugarà més o menys, es podrà rentar a casa o s'haurà de dur a la tintoreria, etc.), i en canvi, estarà formada per les mateixes substàncies!. Entre les mescles cal distingir entre mescla homogènia i mescla heterogènia.
Les substàncies simples i els compostos
A mesura que els científics estudiaven la matèria, es van adonar que hi havia dos tipus ben diferenciats de substàncies, aquelles substàncies que es poden descompondre (*) en d'altres (per exemple, quan cremem paper es descompon en fum i cendra), i aquelles que no es poden descompondre més. D'aquestes substàncies elementals se'n va dir substàncies simples o elements.
mentre que a les altres substàncies substàncies se les va anomenar compostos. Avui dia es coneixen 114 elements diferents, 24 dels quals no es troben a la natura i han estat obtinguts al laboratori.
(*) Per exemple, podem saber que una substància es descompon quan, en pesar-la després de provocar la reacció química, el residu que queda pesa menys que la substància que teníem abans de reaccionar. Per exemple, si "cremem" ferro (és a dir fem reaccionar  ferro amb l'oxigen de l'aire) el residu resultant (òxid de ferro) pesa  més que el producte inicial (ferro)
Àtoms i molècules
La matèria està formada per partícules molt petites que s'anomenen àtoms, Ho són tant de petites, que cent milions d'àtoms posats en fila i tocant-se l'un amb l'altre només formarien una ratlla de dos centímetres i mig de longitud.
En l'actualitat es coneixen 114 àtoms diferents. cada element està format per una classe d'àtoms, tots iguals entre ells i diferents de qualsevol altre element. Als àtoms (llevat d'alguns casos especials) els agrada viure "en societat". Això fa que a la natura no ens trobem mai, per exemple, àtoms d'hidrogen aïllats, sinó units de dos en dos formant molècules d'hidrogen. De manera semblant, els compostos també formen molècules, però aquestes estan formades per la unió d'àtoms de naturalesa distinta.

A la figura podem veure un model de la molècula de metà, CH4. El carboni està representat en verd i els hidrògens en gris. (Si cliqueu la foto podeu anar al  lloc d'on l'hem tret. Tenen una galeria de models tridimensionals impressionants!)
 

model tridimensional del metÓ.
Símbols i fórmules
En l'estudi de la química s'utilitza un llenguatge propi i universal per representar les substàncies; d'aquesta manera, sigui quin sigui el nostre idioma, podrem entendre els treballs dels químics de qualsevol país. 
Per exemple, els elements es representen mitjançant un símbol, que sol ser una o dues lletres inicials del seu nom actual o del seu nom en llatí. Aquest símbol també representa un àtom de l'element esmentat.
Per determinar la composició d'una molècula s'escriuen els símbols de tots els elements que en formen part, i per indicar el nombre d'àtoms de cada element es col·loca un subíndex al seu costat.
Per aprendre quins són aquests símbols i com s'utilitzen s'ha d'estudiar la formulació i nomenclatura química

 
 
Darrera actualització: