| Començar | Experiments | Galeria de Fotos | Glossari |
| Jocs | Pedagogia | Problemes | Sortir |


Presentació
La química és la branca de la ciència que estudia les característiques de les substàncies i els canvis que experimenten en ser  barrejades amb d'altres, fent servir aquesta informació per preparar noves substàncies que tinguin un valor per a la societat. La Química té a veure d'una manera o una altra en gairebé tot allò que fem o utilitzem. És la part central de la majoria de ciències i tecnologies, relacionant  la física i la matemàtica per un costat, amb la biologia i les ciències de la terra, per l'altre.
Els químics treballen en les indústries que ens proporcionen menjar, energia, bens de consum, objectes per a preservar la nostra salut i el medi ambient i en institucions de recerca que proveeixen nous materials i tècniques per al futur. En altres paraules, la química és una part essencial de la vida moderna. També ens dóna les respostes per a preguntes com:
  • Quins  aliments són aptes per al consum?
  • Com es poden fabricar fibres més resistents?
  • Com podem dissenyar  combustibles alternatius a la  gasolina?
  • Com es preparen els  fàrmacs i les vitamines?
  • Com es fabriquen els diversos productes industrials a partir del petroli i el gas natural?
  • Quina és la concentració de certs contaminants provinents d'una fàbrica?
  • Com pot afectar el desenvolupament industrial al medi ambient?
  • Què ocorre amb els residus que llencem als abocadors?
 
Perquè aquesta pàgina web?
Aquesta pàgina web té com a objectiu  posar a l'abast dels estudiants d'E.S.O. els conceptes principals que sovint costen d'assimilar o d'entendre, perquè són el resultat de molts anys (segles) d'experiments i models diversos, que els científics han anat desenvolupant fins el moment, és a dir, són conceptes que no es poden  "tocar" ni "veure". Només quan ja s'ha avançat prou en química és quan aquests conceptes comencen a tenir sentit, però paradoxalment, no es pot avançar si prèviament no s'han entès. 
Si un fa un "vol" per aquest món d'internet, veurà que n'hi ha moltes, de pàgines similars a la que es pretén fer aquí, i segurament, més impactants, més extenses, amb més fotografies, dibuixos, animacions, i probablement més entenedores... si es té un bon domini de l'anglès!. En canvi, en les nostres "passejades" per la www ens ha costat més trobar a  aquest tipus de pàgines en català o en castellà.
Així doncs, la intenció que ens ha empès a confegir aquesta pàgina és, com la de tants i tants autors anteriors, trobar una forma entenedora d'explicar aquests conceptes tant abstractes. Si s'ha aconseguit o no és una cosa que els qui ho llegiu tindreu que jutjar.
Material
El material que s'exposa  prové del treball de recerca i d'aprofondiment que han estat realitzant els alumnes del SES Josep Comas i Solà (Barcelona) durant el curs 2000/2001. Aquells materials que no són "originals" o de coneixement general venen degudament referenciats. Totes les fotografies provinents d'internet estan enllaçades amb el lloc d'on s'han extret; totes elles es poden reproduir lliurement sempre que sigui amb motius de docència o recerca, sense ànim de lucre. En cap cas s'ha incorregut en una transgressió del copyright de manera voluntària.
Autors

Alumnes de segon d'ESO (curs 2000/2001):
Francisco (Fran) Aguilar.
Ivan Cortés.
Jonathan Crespo.
Eva Domingo.
Alberto Lírio.
Josefa (Pepi) López.
Elena Montero.
Iris Quero.
Javier (Javico) Salmerón.
Alumnes de tercer d'ESO (curs 2000/2001):
Mounir El Baqqali.
Cristian Melero.
Oriol Quero.
Coordinadora:
Laura López, professora de Física i Química del SES Josep Comas i Solà durant el curs 2000/2001.
Podreu veure  fotos d'alguns de nosaltres  a la galeria de fotos...
Agraïments
Els autors volen agraïr a la Direcció, professors, alumnes i resta de personal del centre les facilitats prestades per a la realització d'aquest treball, i en especial al coordinador d'informàtica, Sergio Carballo, que tant amablement ha posat a la nostra disposició tots els mitjans de l'aula d'informàtica i que ha col·laborat en la realització de les fotografies.

Darrera actualització: