Descripció del C.F.A. Rafael Farré:

Que és i com funciona?

El C.F.A. Rafael Farré ens permet disposar d'una oferta formativa que consta de tots els nivells d'ensenyament reglat, aula d'autoformació, informàtica i l'atenció a un grup d'educació especial.

L'horari del centre està distribuït en diferents grups de tarda-nit. L'horari lectiu és de les 16 a les 21 hores.

Els espais del centre es distribueixen segons el tipus de grup i la classe que s'imparteix. El centre disposa de set aules que s'utilitzen per ensenyament reglat o no reglat, una aula polivalent, una aula d'informàtica, una aula d'autoformació i zones reservades als docents.

Les activitats complementàries que es programen fan referència a diferents temes del currículum, consisteixen en sortides, visites culturals, xerrades i conferències que tant es poden impartir en el mateix centre o bé assistint a programes proposats per entitats locals, i també es celebren activitats amb un caire més festiu com per exemple Nadal, Carnestoltes, sortida de fi de curs, etc. S'ha cedit un espai d'estudi per majors de 18 anys durant tot el curs en horari lectiu de l'escola.

En resum el C.F.A. Rafael Farré esdevé una opció perfecte per formar-se i adquirir nous i interessants coneixements.

Qui es pot beneficiar del C.F.A. Rafael Farré?

Com que es tracta d'un Centre de Formació d'Adults existeixen algunes limitacions respecte a l'edat de les persones que poden matricular-se en el centre, tot seguit mostrem les edats i els cursos:

Formació instrumental 2n nivell

Persones a partir de 18 anys

Formació instrumental 3r nivell

Persones a partir de 18 anys

Graduat d'Educació Secundària per a Adults GES LOE Persones a partir de 18 anys

Formació instrumental: informàtica bàsica

Persones a partir de 18 anys

Preparació prova d'accés a CFGS Persones a partir de 19 anys

Prova d'accés a la universitat majors de 25 anys

Persones a partir de 24 anys
Anglés: nivells (Inicial i Intermig ) Persones a partir de 18 anys

On el trobarem?

El C.F.A. Rafael Farré el trobarem en la següent adreça: (si vols més informació sobre la localització pots clicar aquí)

Canal de la Infanta 23-25
08750 - Molins de Rei (Barcelona)
Telèfon: 936801636 /
Fax: 936801636

 

Imprimir